Wonen

Oog voor de ontwikkeling van woningen in uw dorp

We worden met zijn allen steeds ouder en blijven langer thuis wonen, terwijl jongeren steeds moeilijker een huis in het eigen dorp kunnen vinden. Dat heeft gevolgen voor de leefbaarheid in het dorp. Tot 2030 is er behoefte aan 10.000 nieuwe woningen in Fryslân, daarna krimpt de bevolking volgens de prognoses. Waar komen al die woningen en hoe kan dit in goede banen worden geleid?

Plannen voor woningbouw

Er zijn genoeg dorpen die plannen hebben voor woningbouw in het dorp, maar zij lopen tegen allemaal barrières aan: woningcontigenten, bestemmingsplannen, woningbouwcorporaties. Heeft u voor uw dorp een goed idee, maar ziet u door de bomen het bos niet meer? Doarpswurk heeft geen kant-en-klare oplossing, maar kan wel met u meedenken, u ondersteunen en u in contact brengen met andere dorpen. U hoeft het wiel dus niet opnieuw uit te vinden.

Doarpswurk kan ondersteunen bij dit soort complexe processen. Of het nu gaat om tiny houses of zorgwoningen, wij kunnen een faciliterende rol spelen. We fungeren als verbinder tussen dorp en woningcorporatie of dorp en gemeente. We geven tips over haalbaarheid, draagvlak en financiering. We initiëren het proces niet, dat doet een dorp zelf, maar we lopen mee en geven advies en tips. Ook zijn we in sommige gevallen de katalysator van een proces, door bijvoorbeeld kennis te delen dankzij de ervaring die we hebben opgedaan bij andere dorpen.

Inwonerinitiatieven

Kleinste woning­bouwvereniging van Nederland

Bekijk het project

Kunt u onze steun gebruiken?

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Ervaar de grote kracht van klein