27 oktober 2021

Adviseur aan het woord: Hendrik Tamsma

‘We binne wer los’ staat op de vlag die gemaakt is door Doarpswurk en bij Friese dorpshuizen de afgelopen dagen is bezorgd. Wat fijn dat we weer ‘los’ kunnen! Niet alleen de dorpshuizen kunnen weer los, maar ook ik als adviseur. Als adviseur bij Doarpswurk wil je toch het liefst naar de dorpen toe en dat kon lange tijd niet.

Eén van de onderwerpen waar ik afgelopen tijd veel mee bezig ben geweest, en dorpshuisbesturen denk ik ook, zijn de nieuwe coronamaatregelen. Vanaf 25 september is het coronatoegangsbewijs (CTB) ingevoerd. In Oostenrijk had ik zelf al kennis gemaakt met dit systeem en voorzag daarom niet veel problemen. De regels leken vrij duidelijk, totdat er allemaal goed bedoelde uitzonderingen werden gemaakt. Het maakte het allemaal niet overzichtelijker. Mijn mailbox vulde zich met vragen: mogen ouderen wel of niet biljarten zonder CTB en mogen ze dan wel een jenevertje drinken? Ik wist ook niet overal het antwoord op, maar door gezamenlijke inspanning is er nu wat meer duidelijkheid gekomen.

KROKODILLEN IN ACHLUM
Niet alleen dorpshuizen zijn weer los, ook dorpsbelangen pakken de draad weer op. Ik mag een vijftal dorpen begeleiden bij het opstellen van een dorpsvisie. Dat kan op verschillende manieren van keukentafelgesprekken tot een avond voor het hele dorp. In Achlum zijn ze begonnen met de basisschool.
De schooljeugd is gevraagd wat goed is aan Achlum, wat moet blijven en wat er beter kan. Door de jeugd te betrekken bij een dorpsvisie krijg je hele andere inzichten. Zo wilden de kleuters graag meer dieren zien, zoals bijvoorbeeld slangen en krokodillen. In de hogere klassen kwam het woningtekort aan bod. De input van de kinderen wordt straks op een bijeenkomst voor het hele dorp gepresenteerd en meegenomen. LEES MEER

LEVE DE VERENIGING!
Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) presenteerde de uitkomsten van het rapport ‘Leve de Vereniging’. Vanuit Doarpswurk was ik aanwezig bij de presentatie. In samenwerking met Doarpswurk, Sport Fryslân en Keunstwurk is dit rapport tot stand gekomen. In het dorpshuis in Nijland waren ook verschillende verenigingen aanwezig, waarmee we een mooi gesprek over de toekomst van het Friese verenigingsleven hebben gehouden.

Het blijft niet alleen bij mooie gesprekken. Al een jaar lang houd ik me bezig met de campagne ‘Leve de Vereniging!’ Samen met Keunstwurk en Sport Fryslân bieden we handvaten om bijvoorbeeld meer leden te werven, vrijwilligers te behouden of slimmer te besturen. Dat doen we door webinars en bijeenkomsten te organiseren. We proberen het verenigingsleven te inspireren door praktische voorbeelden uit de sport-, cultuur en dorpshuizenwereld onder het voetlicht te brengen. Een mooie kruisbestuiving om het Friese verenigingsleven toekomstbestendig te maken.

Dit is een kleine greep uit mijn werkzaamheden als adviseur bij Doarpswurk. Het is mooi om zoveel vrijwilligers te zien die zich inzetten voor de leefbaarheid van hun dorp. Ook in deze bijzondere tijd, en daar draag ik graag mijn steentje aan bij: ‘foar de mienskip fan moarn’.

Tekst: Hendrik Tamsma