Duurzame dorpen

De Friese Energie Alliantie (FEA) bestaat uit 11 betrokken maatschappelijke organisaties (waaronder Doarpswurk), die actief bijdragen aan het tot stand komen van de RES. Zij hebben hun visie geformuleerd en zien de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelen als een kans voor Fryslân.

Project in het kort

  • Samen werken aan totstandkoming RES Fryslân
  • Decentraal werken in dorpen en wijken aan energietransitie
  • Energie opwekken en gebruik ervan dichtbij elkaar (minder transport)

Johannes Lankester

Coördinator Netwerk Duurzame Dorpen

Een kans om het anders te doen, veel meer decentraal in dorpen en wijken en met bedrijven en de landbouw. Energie opwekken en energie gebruiken dicht bij elkaar, zodat grote transportsystemen steeds minder nodig zijn en de opbrengsten gebruikt kunnen worden in de lokale economie.

Een kans om te innoveren, werkgelegenheid te creëren en om veel initiatieven rond een duurzame leefstijl aan elkaar te koppelen. Veel inwoners zijn al bezig met verduurzamen, organiseren van kringlopen en werken aan biodiversiteit en energiebesparing. Deze activiteiten zijn onderdeel van een beweging naar een energieneutraal Fryslân. Voor bedrijven en boeren biedt de energietransitie de kans op andere verdienmodellen waarin duurzaamheid een plek krijgt en veel nieuwe werkgelegenheid ontstaat.

Het Friese landschap is een groot goed, belangrijk voor de inwoners. Het goed inpassen van de nieuwe energie opwekking vraagt om goede afwegingen van alle betrokkenen. Was is passend, wat is beeldbepalend en hoe kiezen we de beste plek voor bijvoorbeeld windmolens en zonneparken. Ook daarover denkt de FEA graag mee.

Organisatie

Op dit moment is de FEA nog een alliantie van organisaties, met een onafhankelijke voorzitter en vooral gericht op de totstandkoming van de RES. De komende tijd zal de FEA zich door ontwikkelen tot een uitvoeringsorganisatie voor de Friese energietransitie samen met overheden. Ook kunnen dan nieuwe partners zich aansluiten.

Aangesloten organisaties:

Bron tekst en afbeelding: RES Fryslân

Doarpswurk/Netwerk Duurzame Dorpen is ook aangesloten bij de FEA.

Neem voor vragen contact op met Johannes Lankester (jlankester@netwerkduurzamedorpen.nl)

kunt u onze steun gebruiken

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

ervaar de grote kracht van klein