Mario Grims uit Folsgare

Mario Grims uit Folsgare

Janneke de Boer: Sosjale kontrôle
Evaluatie Friese Dorpentop

Evaluatie Friese Dorpentop

 

Nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven

 

Jornt Elzinga

Energiewerkplaats

 

Johannes de Jong

Projectmedewerker NDD

 

Anneke Aans

Bureaumedewerker

 

Johannes Lankester

Coördinator NDD

 

Jaap Koen Bijma

Adviseur

 

Minne Hovenga

Adviseur

 

Titus Sijmonsma

Adviseur

 

Jan Hendrik Jansen

Directeur

 

Lysbeth Andela

Office manager

 

Richt Sterk

Adviseur

Het laatste nieuws

Mario Grims uit Folsgare

Door | Interview

Energie besparen levert geld, milieuwinst en een comfortabel leefklimaat op. In Folsgare pakken inwoners dat samen aan in een project dat samen met Buurkracht wordt uitgevoerd. Het is het 200e Buurkrachtdorp van Nederland. Het dorp Folsgare kwam met Buurkracht in aanraking tijdens de jaarvergadering van dorpsbelang waar informatie over de…

Meer lezen

Janneke de Boer: Sosjale kontrôle

Door | Blog

Okkerdeis hiene wy doarpsfeest (om ynbrekkers foar te wêzen skriuw ik dêr fansels no pas oer ; ) ) en rekke ik, oer de hage, oan de praat mei buorfrou. Us buorfrou is fan in sekere leeftyd, mar giet mei har freondinnen noch mar wat graach it feest yn. Buorman…

Meer lezen

Evaluatie Friese Dorpentop

Door | Nieuws

Op 15 juni vond in het kantoor van Doarpswurk in Raerd de evaluatie plaats van de Friese Dorpentop van 5 november 2016. Ook het functioneren van de uit de dorpentop ontstane werkgroepen en het symposium ‘Besturen met de Buren’ van 18 mei 2017 kwamen ter sprake.  De algehele indruk van…

Meer lezen

Keunstwurk: Boekingsmarkt Fryslân 2017

Door | Nieuws

Op de jaarlijkse Boekingsmarkt Fryslân (voorheen Informatiemarkt Fryslân) geven theaterbureaus en podiumkunstenaars een smakelijk voorproefje van het nieuwe seizoen. Met kramen, presentaties en pitches laten zij zien wat zij voor het nieuwe seizoen te bieden hebben. Voor programmeurs van de Friese podia is de Boekingsmarkt Fryslân de ideale gelegenheid om…

Meer lezen

Belevingstheater versterkt mienskip in Spannum

Door | Interview

Een Iepenloftspul is een typisch Fries fenomeen. Niet alleen de toneelspelers zijn er maandenlang druk mee, in veel gevallen wordt het hele dorp ingeschakeld. Zo ook in Spannum, waar in juni 5 keer de voorstelling ‘It Kistke fan Sybrant Roorda’ werd opgevoerd. De toneelvereniging van Spannum wilde wel eens ‘iets…

Meer lezen

Janneke de Boer: Duorsume mienskip

Door | Blog | Nog geen reacties

Duorsum wenje, duorsum ride, duorsum ite: We ûntkomme der net mear oan. In duorsum libben en in bettere wrâld foar ús neiteam binne ûnskiedber mei-inoar ferbûn. De ûntsjinkearbere groei én driuw nei wolfeart fan it minskdom bringt al wat kwetsber is yn de ferdrukking. Tropyske bosken wurde ynruile foar soja…

Meer lezen

Interview met Theo van der Molen

Door | Interview

De Doarpstún Snakkeburen is één van de eerste dorpstuinen van Fryslân wordt door veel dorpen als groot voorbeeld gezien. Theo van der Molen vertelt graag over zijn passie, de succesfactoren en valkuilen. Er wordt hard gewerkt op deze zonovergoten ochtend in de Doarpstún van Snakkeburen. Vrijwilligers bouwen aan het nieuwe…

Meer lezen

Heel veel ‘Hart voor je dorp’

Door | Nieuws

Betrokken bewoners en geanimeerde gesprekken tijdens de Hart voor je Dorp avond. Op donderdagavond 11 mei organiseerden Wonen NWF, Doarpswurk én De Bewonersraad Friesland de Hart voor je Dorp avond. Naast bestuurders van dorpshuizen en verenigingen van dorpsbelangen waren er ook huurders aanwezig. Zij konden deze avond kiezen uit 4…

Meer lezen

Jaap Koen Bijma: Global goals, local communities

Door | Blog

Gera is een samengesteld dorp in het noordwesten van Tanzania. Een prachtig maar ook arm gebied vlakbij de stad Bukoba aan het Victoriameer. Perfect klimaatje voor Friezen, overdag altijd heerlijk warm en in de avond een truitje aan. Er zijn maar weinig toeristen waardoor ik met mijn lengte van 205…

Meer lezen

Fonds Doarpshuzen voor dorpshuizen

Door | Nieuws

De meer dan 230 dorpshuizen in Fryslân, vaak grotendeels door de dorpsbewoners zelf gebouwd, zijn een levend bewijs van de grote betrokkenheid in een samenleving waar men met elkaar voor elkaar klaar staat. Iedere gemeenschap heeft om te functioneren een accommodatie nodig waarin men elkaar kan ontmoeten en activiteiten kan…

Meer lezen

Burendag 2017

Door | Nieuws

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2017 vieren we Burendag op 23 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de…

Meer lezen

Oproep voor ‘smart villages’

Door | Nieuws

Keunstwurk organiseert Dwarskijkers, een serie debatten op het snijvlak van kunst, cultuur en maatschappij. Op 28 juni aanstaande heeft de eerste debatavond ‘Smart Villages’ als onderwerp. In workshops daaraan voorafgaand gaan teams creatief aan de slag met een vraagstelling van een dorp en proberen onder begeleiding van de Frisian Design…

Meer lezen

Janneke de Boer: Kneppels

Door | Blog | One Comment

Ein maaie waard der yn Ljouwert in jûn organisearre, mei as tema ‘Hoe fier soesto gean foar it Frysk?‘. Kneppelwoansdei wie de dei doopt, fansels mei in wink nei Kneppelfreed (googleje dat mar eefkes). De jûn waard presintearre troch de sawat flaterleas Frysk pratende Frânsktalige Tatiana Pratley en Nynke Heech,…

Meer lezen

Startbijeenkomst Netwerk Zorgzame Dorpen

Door | Nieuws

Anke Siegers: “Pas op met plannen maken voor andere mensen” Beautiful people You live in the same world as I do But somehow I never noticed You before today I’m ashamed to say Met dit lied begon organisatiepsycholoog Anke Siegers haar presentatie op de opening  van het Netwerk Zorgzame Dorpen…

Meer lezen

Eerste Infopunt-LF2018 regio-ambassadeurs in Workum

Door | Nieuws

Op woensdagochtend 31 mei 2017 heeft mevrouw Mirjam Bakker, wethouder van Cultuur van de gemeente Súdwest Fryslân, in Workum het eerste Infopunt-LF2018 regio-ambassadeurs geopend. Dit nieuwe initiatief van vrijwillige ambassadeurs voor culturele hoofdstad in de regio is het eerste van in totaal 5 infopunten in de gemeenten Súdwest Fryslân en…

Meer lezen

Fryslân op weg naar een regionale energiestrategie

Door | Nieuws

Interview met Johannes Lankester, overgenomen van de website Regionale Energiestrategie Tegelijk opspringen om vooruit te komen Een populair spel op Friese dorpsfeesten: een groep mensen staat op een zeil dat aan touwen wordt voortgetrokken. Dat lukt alleen als iedereen tegelijk opspringt. Volgens Johannes Lankester, coördinator van het Netwerk Duurzame Dorpen, is…

Meer lezen