• Johannes de Jong
    projectmedewerker Netwerk Duurzame Dorpen

    "Mijn uitdaging is om kennis over leefbare en duurzame dorpen op een slimme manier met elkaar te verbinden".

Nieuws

Jan Hendrik Jansen: Oplossingen zoeken via de dialoog

23 februari 2017 Blog

De afgelopen maanden mocht ik samen met heel veel enthousiaste vrijwilligers op 5 november 2016 de Friese Dorpentop organiseren. We hebben besloten ook na 5 november er mee door te gaan. Er was veel enthousiasme, maar ook veel kritiek: 1000 mensen bij elkaar te krijgen, er waren er maar 480….

Meer lezen

Rottevalle opent duurzaam MFC It Werflân

20 februari 2017 Nieuws

Duurzaamheid stond voorop bij de bouw en de inrichting van MFC It Werflân in Rottevalle. Het is voor zover bekend het eerste openbaar nutsgebouw dat is gebouwd en ingericht volgens de principes van cradle to cradle (C2C). Vrijdag 17 februari is het officieel geopend. Het is nog een drukte van…

Meer lezen

Dorpsvernieuwingsprijs 2017

14 februari 2017 Nieuws

De Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK) heeft om de dorpen in Nederland te stimuleren met hun activiteiten de Dorpsvernieuwingsprijs beschikbaar gesteld. Doarpswurk is trots op de Fries dorpen en de vele initiatieven die hier plaatsvinden. Vanuit onze provincie wordt één dorp door ons aangemeld bij de LVKK. Hiermee laten we…

Meer lezen

Lucie Gelderblom: Voor paal staan

8 februari 2017 Blog

Dat kan bij ons in Het Dorp. Natuurlijk kan dat overal, zoveel en zo vaak als iemand maar wil. Maar wij hebben écht een paal om voor te staan. Sinds juli 2016 staat hij daar, in het rozenperkje bij de uitvalsweg van Het Dorp. Het begon allemaal met onze dorpsvisie….

Meer lezen

Vrijwilligers Academie bundelt en verbindt

2 februari 2017 Nieuws

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker. Niet alleen in de zorg, maar overal in de maatschappij. Denk maar aan dorpshuizen en de vele burgerinitiatieven. Om als vrijwilliger goed beslagen ten ijs te komen, is voldoende kennis belangrijk. De Vrijwilligers Academie Fryslân bundelt en verbindt het scholingsaanbod van de deelnemende organisaties, waaronder Doarpswurk….

Meer lezen

Start opleiding Friese Permacultuurlandbouw

24 januari 2017 Nieuws

Netwerk Duurzame Dorpen organiseert in samenwerking met Permacultuurschool Nederland en Zelfoogsttuin Ús Hôf en met financiering van het Stimuleringsfonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland de eerste editie van de tweejarige opleiding Friese Permacultuurlandbouw. De opleiding is gericht op ondernemers in Friesland die serieus overwegen een productietuin voor groenten, fruit of noten…

Meer lezen

Kerk Aldeboarn koopt huis voor Syrisch gezin

17 januari 2017 Nieuws

Dit artikel is geheel overgenomen van de website LC  d.d. 17 januari 2017 De Protestantse Gemeente Aldeboarn gaat een huis kopen voor een Syrisch gezin. Op deze manier wil ze een bijdrage leveren aan de integratie van vluchtelingen. Het idee ontstond in het voorjaar van 2016. ,,Vanuit de bijbelse opdracht om…

Meer lezen

Ben jij erbij donderdag 26 januari?

14 januari 2017 Nieuws

Noordelijk Congres Democratic Challenge Voorbij bureaucratische knelpunten! Overheden en burgers zijn op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking, van inspraak naar eigen regie, naar nieuwe vormen van democratie. Op 26 januari delen we kennis, inspireren elkaar, gaan de dialoog aan en zoeken naar gedeelde waarden. Ben jij iemand met vernieuwingsdrang…

Meer lezen

Vijfentwintig procent minder restafval

10 januari 2017 Nieuws

HO! NET YN ‘E KLIKO GAAT VAN START Als goed begin van het nieuwe jaar starten de Friese plaatsen Hemelum, IJlst, Oosthem, Nijezijl, Balk, Harich, Ruigahuizen en Nij Beets met de afvalcampagne Ho! Net yn ‘e Kliko! Met zo veel mogelijk bewoners gaan ze in één jaar tijd zorgen voor…

Meer lezen