Minne Hovenga
adviseur

Ik ben 'hikke en tein' in deze prachtige provincie
en vind het fantastisch om via Doarpswurk
mijn bijdrage te leveren aan Fryslân

Johannes de Jong
projectmedewerker Netwerk Duurzame Dorpen

"Mijn uitdaging is om kennis over leefbare en duurzame dorpen op een slimme manier met elkaar te verbinden".

Nynke Talstra
adviseur

Met inwoners werken aan concrete verbeteringen
binnen de directe leefomgeving, dáár word ik blij van!

Jan Hendrik Jansen
directeur

Werken bij Doarpswurk maakt mij mede verantwoordelijk voor een leefbare toekomst voor Friese dorpen

Titus Sijmonsma
adviseur

Doarpswurk is een dynamische organisatie in het hart van onze Friese samenleving die de leefbaarheid stimuleert, ik ben trots om hier mijn bijdrage aan te leveren

Jaap Koen Bijma
adviseur

De wereld wordt zoals we hem denken

Lysbeth Andela
office manager

Net als bij het vrijwilligerswerk is mijn drive om met elkaar iets moois te realiseren!

Anneke Aans
bureaumedewerker

Met hart en ziel werk ik voor dorpen en dorpshuizen.
Ik help je graag verder!

1
1

Nieuws

Afscheid Nynke Talstra

30 augustus 2016 Nieuws

Na precies 7,5 jaar ga ik op 1 september a.s. Doarpswurk verlaten om aan de slag te gaan als ‘ontwikkelaar Welzijn en Preventie sociaal domein’ bij de gemeente Achtkarspelen. Op 1 maart 2009 begon mijn dienstverband bij Doarpswurk en vanaf toen reed ik driemaal per week naar Raerd; een dorp…

Meer lezen

Derde subsidieronde Iepen Mienskipsfûns open

25 augustus 2016 Nieuws

Wilt u samen met andere inwoners iets doen om jouw wijk, dorp, regio of eiland vooruit te helpen? Provincie Fryslân is op zoek naar initiatiefrijke inwoners met goede ideeën. Met het Iepen Mienskipsfûns helpt provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. Initiatiefnemers kunnen hun subsidieaanvraag in de derde…

Meer lezen

Johannes de Jong: spin in het web NDD

22 augustus 2016 Interview door

De teller van het aantal aangesloten dorpen loopt gestaag op. Friesland is inmiddels de 100 gepasseerd, de andere provincies volgen op enige afstand. Johannes de Jong zoekt voortdurend naar nieuwe, duurzame initiatieven in dorpen door het internet gericht af te speuren. Bij het zoeken naar en delen van duurzame initiatieven…

Meer lezen

De veranderende zorg

18 augustus 2016 Nieuws

Soms is het moeilijk om een item te vinden voor de jaarvergadering van dorpsbelang of een andere vereniging. Doarpswurk biedt kosteloos in samenwerking met het landelijke programma Zorg Verandert en Soarchfabryk jou de mogelijkheid om een thema over zorg en welzijn voor de dorpsbewoners te verzorgen. Het programma bestaat uit…

Meer lezen

Provinciale subsidie dorpshuizen

15 augustus 2016 Nieuws

Voor de bouw, verbouw of verduurzaming van jouw dorpshuis kun je een beroep doen op de provinciale subsidieregeling voor dorpshuizen. Vorig jaar juni moesten we je melden dat de subsidiepot voor 2015 al volledig (op-)gebruikt was en dat is nu, augustus 2016, helaas wederom het geval. Het was enigszins te…

Meer lezen

Interview op website ‘Bouwstenen voor Sociaal’

11 augustus 2016 Nieuws

Ruim 40 dorpshuizen in Zuidwest Friesland doen mee aan een pilotproject waarbij zowel het energieverbruik als de exploitatie van de gebouwen onder de loep wordt genomen. Aanjager Minne Hovenga van Doarpswurk vertelt.  De dorpshuizen krijgen maatregelen gepresenteerd om kosten te besparen op hun energieverbruik. Daarnaast maken vijftien dorpshuisbesturen een toekomstvisie…

Meer lezen

Friese Dorpentop is in Leeuwarden

4 augustus 2016 Nieuws

De Friese Dorpentop, een burgertop waar 1000 Friezen met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van het Friese platteland, zal plaatsvinden in Congrescentrum WTC Expo in Leeuwarden. De organisatie heeft na zorgvuldig onderzoek van diverse mogelijke locaties WTC Expo gekozen als meest geschikte optie. De locatie is voor de…

Meer lezen

Kofje by de boer

1 augustus 2016 Nieuws

Op zaterdag 24 september is de Nationale Burendag 2016. Dit is een landelijke dag die in het teken staat van het vieren en bevorderen van contacten tussen buren. Een mooi moment voor boeren om aan te sluiten en hun buren uit te nodigen voor een kopje koffie op het bedrijf….

Meer lezen