• Johannes de Jong
    projectmedewerker Netwerk Duurzame Dorpen

    "Mijn uitdaging is om kennis over leefbare en duurzame dorpen op een slimme manier met elkaar te verbinden".

Nieuws

Zee van terpen

23 maart 2017 Nieuws

Onderstaande tekst plaatsen wij op verzoek van het team van Zee van Terpen Zee van Terpen is een cultuureducatie project voor de jeugd uit Friesland. Kunstenaars geven workshops aan kinderen en jongeren en worden uitgedaagd een eigen utopische terp in te richten. Het is een creatief onderzoek naar ideeën over…

Meer lezen

Anita Andriesen Prijs 2017

20 maart 2017 Nieuws

Provincie Fryslân en ARK Fryslân nodigen een ieder uit om een persoon, instantie of groepering die zich in ruime mate inzet of heeft ingezet voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân te nomineren voor de: Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2017 Ouvreprijs De Anita Andriesen Prijs voor…

Meer lezen

Janneke de Boer: Diggelfaaiers

9 maart 2017 Blog

Wannear’t ús famke en ik nei bûten ta rinne, lizze der allegear diggels op ús fytsrûte. In bierfleske, wêr komt dat no ynienen wei? Lykas alle woansdeis is it allegear drokte yn it doarpshûs, út de bijkeuken helje ik it feger en blik. Us famke it blik en ik de…

Meer lezen

Verslag informatiebijeenkomst dorpswebsite

6 maart 2017 Nieuws

Na de algemene dorpswebsite bijeenkomst op 11 oktober 2016 werd er afgelopen woensdag een informatiebijeenkomst georganiseerd voor dorpsbelangen die aan de slag willen met hun eigen dorpswebsite. Uit alle windrichtingen kwamen er belangstellenden voor de cursus dorpswebsite maken. Na een voorstelrondje nam Albert Smeding van SNAP ons stapsgewijs door de…

Meer lezen

Jeroen Hoogendoorn

2 maart 2017 Interview door

Filmmaker Jeroen Hoogendoorn maakte producties over de hele wereld, maar was dat gereis op een gegeven moment wel zat. Hij realiseerde zich dat er ‘om de hoek’ ook genoeg verhalen te vertellen waren. Als inwoner van Pingjum kreeg hij dat verhaal in 2012 op een presenteerblaadje aangeboden: de kop van…

Meer lezen

Vacature bestuurslid Rocov Fryslân

27 februari 2017 Nieuws

Kent u Rocov -Fryslân? Het is een belangrijk provinciaal adviesorgaan voor het openbaar vervoer. Rocov staat voor Regionaal Orgaan Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer. Sinds de provincie het regionaal vervoer regelt, is er in iedere provincie een verplichting om consumentenorganisaties, zoals ouderenbonden, vrouwenorganisaties, dorpsbelangen en reizigersorganisatie Rover, advies te vragen over de…

Meer lezen

Jan Hendrik Jansen: Oplossingen zoeken via de dialoog

23 februari 2017 Blog

De afgelopen maanden mocht ik samen met heel veel enthousiaste vrijwilligers op 5 november 2016 de Friese Dorpentop organiseren. We hebben besloten ook na 5 november er mee door te gaan. Er was veel enthousiasme, maar ook veel kritiek: 1000 mensen bij elkaar te krijgen, er waren er maar 480….

Meer lezen

Rottevalle opent duurzaam MFC It Werflân

20 februari 2017 Nieuws

Duurzaamheid stond voorop bij de bouw en de inrichting van MFC It Werflân in Rottevalle. Het is voor zover bekend het eerste openbaar nutsgebouw dat is gebouwd en ingericht volgens de principes van cradle to cradle (C2C). Vrijdag 17 februari is het officieel geopend. Het is nog een drukte van…

Meer lezen

Dorpsvernieuwingsprijs 2017

14 februari 2017 Nieuws

De Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK) heeft om de dorpen in Nederland te stimuleren met hun activiteiten de Dorpsvernieuwingsprijs beschikbaar gesteld. Doarpswurk is trots op de Fries dorpen en de vele initiatieven die hier plaatsvinden. Vanuit onze provincie wordt één dorp door ons aangemeld bij de LVKK. Hiermee laten we…

Meer lezen

Lucie Gelderblom: Voor paal staan

8 februari 2017 Blog

Dat kan bij ons in Het Dorp. Natuurlijk kan dat overal, zoveel en zo vaak als iemand maar wil. Maar wij hebben écht een paal om voor te staan. Sinds juli 2016 staat hij daar, in het rozenperkje bij de uitvalsweg van Het Dorp. Het begon allemaal met onze dorpsvisie….

Meer lezen