Johannes de Jong
projectmedewerker Netwerk Duurzame Dorpen

"Mijn uitdaging is om kennis over leefbare en duurzame dorpen op een slimme manier met elkaar te verbinden".

Jornt Elzinga
medewerker Energiewerkplaats

“Ik vind het prachtig om dorpen en
initiatieven te helpen met het
verduurzamen van hun regio.
Van keukentafelgesprekken tot aan het maken van websites.
Werken aan een groener Fryslân is het mooiste wat er is!”

Jaap Koen Bijma
adviseur

De wereld wordt zoals we hem denken

Lysbeth Andela
office manager

Net als bij het vrijwilligerswerk is mijn drive om met elkaar iets moois te realiseren!

Anneke Aans
bureaumedewerker

Met hart en ziel werk ik voor dorpen en dorpshuizen.
Ik help je graag verder!

Johannes Lankester
coördinator

Als coördinator van het
Netwerk Duurzame Dorpen
help ik waar het kan om duurzame
lokale projecten te realiseren.

1
1

Nieuws

Kerk Aldeboarn koopt huis voor Syrisch gezin

17 januari 2017 Nieuws

Dit artikel is geheel overgenomen van de website LC  d.d. 17 januari 2017 De Protestantse Gemeente Aldeboarn gaat een huis kopen voor een Syrisch gezin. Op deze manier wil ze een bijdrage leveren aan de integratie van vluchtelingen. Het idee ontstond in het voorjaar van 2016. ,,Vanuit de bijbelse opdracht om…

Meer lezen

Ben jij erbij donderdag 26 januari?

14 januari 2017 Nieuws

Noordelijk Congres Democratic Challenge Voorbij bureaucratische knelpunten! Overheden en burgers zijn op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking, van inspraak naar eigen regie, naar nieuwe vormen van democratie. Op 26 januari delen we kennis, inspireren elkaar, gaan de dialoog aan en zoeken naar gedeelde waarden. Ben jij iemand met vernieuwingsdrang…

Meer lezen

Vijfentwintig procent minder restafval

10 januari 2017 Nieuws

HO! NET YN ‘E KLIKO GAAT VAN START Als goed begin van het nieuwe jaar starten de Friese plaatsen Hemelum, IJlst, Oosthem, Nijezijl, Balk, Harich, Ruigahuizen en Nij Beets met de afvalcampagne Ho! Net yn ‘e Kliko! Met zo veel mogelijk bewoners gaan ze in één jaar tijd zorgen voor…

Meer lezen

Iepen Mienskipsfûns weer open

22 december 2016 Nieuws

Vanaf 9 januari 2017 is het Iepen Mienskipsfûns weer open voor subsidieaanvragen. Met deze regeling stimuleert de provincie initiatieven die bijdragen aan een leefbaar Fryslân. We zien overal in Fryslân mooie initiatieven ontstaan. Voorbeelden zijn het behoud van dorpscafé ’t Hoekje in Ferwert, het duurzame pontje Fietsa Versa tussen Terherne…

Meer lezen

Jan de Graaf uit Ternaard

20 december 2016 Interview door

Ternaard zet lijntjes uit naar toekomst Dorpsbelang Ternaard werkt nog aan de afronding van de nieuwe dorpsvisie, maar heeft al verschillende projecten lopen die uit de visie voortvloeien. De ontwikkelingen gaan door en als dorp moet je daarop inspelen, zegt voorzitter Jan de Graaf van Dorpsbelang Ternaard. ‘Als dorpsbelang hebben…

Meer lezen

Better lêze en skriuwe, wa wol dat net?

19 december 2016 Nieuws

In onze provincie zijn er ruim 55.000 Friezen die moeite hebben met lezen en schrijven. Deze mensen zijn laaggeletterd. Vaak vinden zij rekenen en werken met de computer ook lastig. Bijvoorbeeld formulieren invullen, bijsluiters lezen of reizen met de trein is voor hen een grote uitdaging. Stichting Lezen & Schrijven…

Meer lezen

Vervolgbijeenkomst opvang statushouders in dorpen

16 december 2016 Nieuws

Dinsdag 13 december 2016 werd in het kantoor van Doarpswurk weer een bijeenkomst georganiseerd voor dorpen in Fryslân, die mogelijkheden zien om (enkele) vluchtelingen met een verblijfsstatus op te nemen in de gemeenschap. Er waren ruim 25 mensen aanwezig uit 11 verschillende dorpen. Easterlittens en Wiuwert-Britswert hebben als ervaringsdeskundigen verteld…

Meer lezen

Stem op je favoriete Kern met Pit project

22 november 2016 Nieuws

Na een jaar lang van hard werken, kan het grote publiek meestemmen op de 124 deelnemende projecten aan Kern met Pit 2016. Deze stemmen bepalen mee welke projecten er met de provinciale trofee én 1500 euro naar huis gaan tijdens de verschillende bijeenkomsten op 21 januari 2017. Stem voor 31 december!…

Meer lezen

Gjalt Benedictus van Garyp

10 november 2016 Interview door

Garyp krijgt energie van de zon Er wordt hard gewerkt op het terrein van de voormalige vuilstort tussen Garyp en Sumar. Op honderden vierkante funderingen verrijzen stalen spanten, die het frame vormen van het grootste zonnepark van Nederland. Geen project van een groot energiebedrijf of een projectontwikkelaar, maar van het…

Meer lezen