Nieuws Archieven - Doarpswurk

Tweede ronde Omgevingslab Fries platteland

Door | Nieuws

In juni was de eerste ronde van de Omgevingslabs over de toekomst van ons Friese platteland. De opbrengst van deze avonden zijn omgezet in vier toekomstscenario’s. Hierover praten we graag met u verder in de eerste week van oktober. Gemeenten, provincie en Wetterskip Fryslân nodigen u uit voor de 2e…

Meer lezen

Een democratische beweging die niet meer te stuiten is

Door | Nieuws

Hieronder de tekst uit de nieuwsbrief van Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland door Eduard van den Hoff. Het zijn verwarrende tijden: de overheid trekt zich terug en verlangt een grotere zelfredzaamheid van haar burgers. Sommige burgers schrikken daarvan, terwijl anderen juist de handschoen opnemen en tal van initiatieven ontplooien. En dat…

Meer lezen

Derde ronde ‘Iepen Mienskipsfûns’

Door | Nieuws

De provincie Fryslân stelt in 2017 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een…

Meer lezen

Vrijwilligers Academie: Trainingen en workshops

Door | Nieuws

De provincie Fryslân vindt dat vrijwilligers onmisbaar zijn voor de Fryske mienskip en geeft vrijwilligers de kans om gratis of met flinke korting een training of workshop naar keus te volgen. Zo hoopt de provincie Fryslân dat vrijwilligers met nóg meer plezier en voldoening hun vrijwilligerswerk kunnen doen. Dit aanbod…

Meer lezen

Gemeente SWF: Idee voor wijk of dorp?

Door | Nieuws

Heb jij een idee voor jouw wijk of dorp? Wil je bijvoorbeeld een zwembad in eigen beheer nemen samen met het dorp waarin je woont? Of een wmo-voorziening zelf uitvoeren bij de buurvrouw die je al 20 jaar kent? Of misschien wel een stuk groenvoorziening in jullie straat zelf onderhouden?…

Meer lezen

Kern met pit 2018

Door | Nieuws

Kern met Pit daagt mensen uit die een droom hebben voor hun eigen buurt, dit binnen één jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën en initiatieven gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin, speeltuin, tafeltje dekje tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het jullie directe omgeving maar verbetert…

Meer lezen

Energiebesparen met Buurkracht

Door | Nieuws

Je hebt mogelijk al van ons gehoord. Buurkracht brengt mensen en wensen in een buurt bij elkaar om samen aan de slag te gaan met energiebesparing. In andere provincies is Buurkracht al langer actief, maar wij zijn vanaf dit jaar officieel in Fryslân van start gegaan! Steeds meer mensen besparen…

Meer lezen

Evaluatie Friese Dorpentop

Door | Nieuws

Op 15 juni vond in het kantoor van Doarpswurk in Raerd de evaluatie plaats van de Friese Dorpentop van 5 november 2016. Ook het functioneren van de uit de dorpentop ontstane werkgroepen en het symposium ‘Besturen met de Buren’ van 18 mei 2017 kwamen ter sprake.  De algehele indruk van…

Meer lezen

Keunstwurk: Boekingsmarkt Fryslân 2017

Door | Nieuws

Op de jaarlijkse Boekingsmarkt Fryslân (voorheen Informatiemarkt Fryslân) geven theaterbureaus en podiumkunstenaars een smakelijk voorproefje van het nieuwe seizoen. Met kramen, presentaties en pitches laten zij zien wat zij voor het nieuwe seizoen te bieden hebben. Voor programmeurs van de Friese podia is de Boekingsmarkt Fryslân de ideale gelegenheid om…

Meer lezen