Oproep voor ‘smart villages’
Janneke de Boer: Kneppels
Startbijeenkomst Netwerk Zorgzame Dorpen
 

Nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven

 

Lysbeth Andela

Office manager

 

Jan Hendrik Jansen

Directeur

 

Minne Hovenga

Adviseur

 

Titus Sijmonsma

Adviseur

 

Jaap Koen Bijma

Adviseur

 

Johannes Lankester

Coördinator NDD

 

Anneke Aans

Bureaumedewerker

 

Johannes de Jong

Projectmedewerker NDD

 

Jornt Elzinga

Energiewerkplaats

 

Richt Sterk

Adviseur

Het laatste nieuws

Oproep voor ‘smart villages’

Door | Nieuws

Keunstwurk organiseert Dwarskijkers, een serie debatten op het snijvlak van kunst, cultuur en maatschappij. Op 28 juni aanstaande heeft de eerste debatavond ‘Smart Villages’ als onderwerp. In workshops daaraan voorafgaand gaan teams creatief aan de slag met een vraagstelling van een dorp en proberen onder begeleiding van de Frisian Design…

Meer lezen

Janneke de Boer: Kneppels

Door | Blog | Nog geen reacties

Ein maaie waard der yn Ljouwert in jûn organisearre, mei as tema ‘Hoe fier soesto gean foar it Frysk?‘. Kneppelwoansdei wie de dei doopt, fansels mei in wink nei Kneppelfreed (googleje dat mar eefkes). De jûn waard presintearre troch de sawat flaterleas Frysk pratende Frânsktalige Tatiana Pratley en Nynke Heech,…

Meer lezen

Startbijeenkomst Netwerk Zorgzame Dorpen

Door | Nieuws

Anke Siegers: “Pas op met plannen maken voor andere mensen” Beautiful people You live in the same world as I do But somehow I never noticed You before today I’m ashamed to say Met dit lied begon organisatiepsycholoog Anke Siegers haar presentatie op de opening  van het Netwerk Zorgzame Dorpen…

Meer lezen

Eerste Infopunt-LF2018 regio-ambassadeurs in Workum

Door | Nieuws

Op woensdagochtend 31 mei 2017 heeft mevrouw Mirjam Bakker, wethouder van Cultuur van de gemeente Súdwest Fryslân, in Workum het eerste Infopunt-LF2018 regio-ambassadeurs geopend. Dit nieuwe initiatief van vrijwillige ambassadeurs voor culturele hoofdstad in de regio is het eerste van in totaal 5 infopunten in de gemeenten Súdwest Fryslân en…

Meer lezen

Fryslân op weg naar een regionale energiestrategie

Door | Nieuws

Interview met Johannes Lankester, overgenomen van de website Regionale Energiestrategie Tegelijk opspringen om vooruit te komen Een populair spel op Friese dorpsfeesten: een groep mensen staat op een zeil dat aan touwen wordt voortgetrokken. Dat lukt alleen als iedereen tegelijk opspringt. Volgens Johannes Lankester, coördinator van het Netwerk Duurzame Dorpen, is…

Meer lezen

Burgerinitiatieven en toekomst van de zorg

Door | Nieuws

Onderstaande tekst is overgenomen van de website van ROS Friesland. In de zorg ontstaan door de decentralisaties, de technologische mogelijkheden, de noodzaak tot kostenbeheersing, en de wensen van patiënten steeds meer initiatieven om de zorg dichtbij huis te organiseren. Voorbeelden zijn kleinschalige woonvormen, gebruik van domotica en eHealth, substitutie van…

Meer lezen

Zorgen voor elkaar!

Door | Nieuws

Hoe doe je dat in een dorp? Op 1 juni organiseert Doarpswurk een bijeenkomst over zorg in dorpen vanuit het nieuwe project ‘Netwerk Zorgzame Dorpen’.  Dat ‘zorg’ in deze tijd veel aandacht verdient, daar is iedereen het wel over eens. In verschillende dorpen wordt nagedacht over de rol die dorpen…

Meer lezen

Symposium Dorpentop: Hantumhuizen is topdorp

Door | Nieuws

Op 18 mei tijdens het symposium ‘Besturen met de Buren’ zijn de resultaten van de eerste Friese Dorpentop gepresenteerd. Overheden, de werkgroepen en dorpsbelangen waren uitnodigend voor deze bijeenkomst. We startten met een korte ‘weromblik’, vervolgens presenteerde de NHL haar analyse van de flip-overs van 5 november en de vijf werkgroepen…

Meer lezen

Uitnodiging inspiratie avond zonnepark Garyp

Door | Nieuws

Heeft u met uw dorp of lokale energiecoöperatie ook plannen om een zonnepark te realiseren? Kom dan dinsdag 23 mei naar Garyp en laat je inspireren door de initiatiefnemers van de Griene Greide. Deze avond is voor lokale initiatieven, bestaande energiecoöperaties en dorpsbelangen. Ook gaan we deze avond in op…

Meer lezen

Iepen Mienskipsfûns open vanaf 1 mei

Door | Nieuws

In Fryslân bruist het van de initiatieven! Wij zijn op zoek naar deze initiatiefrijke inwoners die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren. Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen Projecten die…

Meer lezen

Janneke de Boer uit Weidum

Door | Interview

Ze is actief in het dorpsleven, redacteur en schrijfster van fictie. Als columnist voor Doarpswurk kan Janneke de Boer uit Weidum dan ook putten uit eigen ervaring en haar ‘antenne’ voor actuele ontwikkelingen. Janneke de Boer (35) woont samen met partner Piet en kinderen Peke (9) en Siske (7) in…

Meer lezen

Vrijwilligerswerk: een waardevolle bijdrage aan samenleving

Door | Nieuws

Vrijwilligerswerk levert een waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Dat hoef je de vrijwilligers zelf niet uit te leggen, die merken het dagelijks. Maar er zijn ook manieren om criticasters te overtuigen. En nog belangrijker: om beleidsmakers en (potentiële) financiers te doordringen van de waarde van vrijwillige inzet. En te benadrukken…

Meer lezen

Verkiezing: It moaiste fan Fryslân

Door | Nieuws

Wat mogen gasten uit binnen- en buitenland absoluut niet missen als ze in 2018 naar de provincie komen. Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Omrop Fryslân organiseren de komende maanden een grote publieksverkiezing onder de naam ‘It Moaiste fan Fryslân’. De lancering van de verkiezing was maandag 10 april. In tien…

Meer lezen

Janneke de Boer: Passy

Door | Blog

Lêsten wie ik by tafal op besite by in feriening, de namme neame soe oerstallich wêze. It wie in sportferiening yn in stêd dêr’t men ék lêst hat fan de krimp. Al sil in trochsneed doarpsbewenner him dêr net in soad by foarstelle kinne. Sy hawwe dêr dochs alle foarsjennings…

Meer lezen