Nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven

 

Jornt Elzinga

Energiewerkplaats

 

Johannes de Jong

Projectmedewerker NDD

 

Anneke Aans

Bureaumedewerker

 

Johannes Lankester

Coördinator NDD

 

Jaap Koen Bijma

Adviseur

 

Minne Hovenga

Adviseur

 

Titus Sijmonsma

Adviseur

 

Jan Hendrik Jansen

Directeur

 

Lysbeth Andela

Office manager

 

Richt Sterk

Adviseur

Het laatste nieuws

Vacature: Adviseur

Door | Nieuws

Het bestuur en team van Doarpswurk zoeken een nieuwe collega adviseur. Gezien de samenstelling van het team bij voorkeur een vrouw, voor 24 uur en super gemotiveerd om met vrijwilligers uit de Friese dorpen te werken aan het behoud en het verbeteren van de leefbaarheid op het platteland. Wij vinden…

Meer lezen

Gezocht: Meitinker van alle leeftijden

Door | Nieuws

Wil jij meedenken over thema’s zoals leefbaarheid, duurzaamheid en nieuwe democratie? Of weet je iemand die daarover wil nadenken? Meld je dan aan voor de Mienskipsgroep van Doarpswurk! Wij stimuleren initiatieven van onderop. In 2016 hebben we bijvoorbeeld de eerste Friese Dorpentop georganiseerd. Je bent bij voorkeur als vrijwilliger betrokken…

Meer lezen

Ga je mee naar de Dag van de Lokale Democratie?

Door | Nieuws

Op 17 november wordt in Nieuwegein de Dag van de Lokale Democratie georganiseerd. Een dag vol inspirerende sprekers, goede praktijkvoorbeelden en praktische handvatten. Loop binnen in de democratische winkel en vind producten waarmee je jouw lokale democratie morgen al een boost kunt geven. Van burgerbegrotingsspel of toolkit loting tot een…

Meer lezen

Elk Fries dorp een boekje met kennis

Door | Nieuws

Rond 6 oktober jl. hebben driehonderd besturen van dorpsbelang in onze provincie ons boekje Cahier 1: ‘Leefbaarheid & Gemeenschap’ ontvangen. Vandaag versturen we naar aanleiding hiervan onderstaand persbericht. Doarpswurk stuurt Friese dorpen een boekje over containerbegrippen Onze dorpen zijn in transitie. Dit betekent dat we op zoek moeten naar nieuwe…

Meer lezen

‘Sociale hypotheek voor dorpshuis is niet nieuw’

Door | Nieuws

Hierbij de reactie van een adviseur van Doarpswurk op het artikel: ‘Primeur in Enschede: inwoners betalen hypotheek op buurthuis af met maatschappelijke diensten’. Gepubliceerd in de Volkskrant d.d. 4 oktober jl. door journalist Marc van Dinther. De gemeente Enschede en bewoners van de wijk Dolphia zetten onlangs hun handtekening onder…

Meer lezen

Elk dorp een betere OV-verbinding?

Door | Nieuws

Begin met een liftpaal! Onderstaande tekst is geplaatst op verzoek van de werkgroep. Kom 1 november naar Heeg en laat je informeren hoe je als dorp zelf aan de slag kan. Bereikbare dorpen zijn leefbare dorpen! Duim omHeeg is een laagdrempelige manier om vervoer te organiseren in je dorp. Ze…

Meer lezen

VSBfonds past donatiebeleid aan

Door | Nieuws

VSBfonds gaat zich nog meer richten op actief burgerschap en past daarom zijn donatiebeleid op een aantal punten aan. Daarnaast start het fonds met nieuwe initiatieven. Met het ondersteunen van projecten die actief burgerschap bevorderen wil VSBfonds een bijdrage leveren aan meer maatschappelijke samenhang en sociale mobiliteit in onze samenleving….

Meer lezen

Verdient jouw initiatief een Zetje?

Door | Nieuws

Creatieve, innovatieve en verrassende ontmoetingsplekken zijn belangrijk, zowel voor stad als platteland! Ontmoetingsplekken zorgen ervoor dat buurtgenoten met verschillende achtergronden en ideeën elkaar leren kennen én ván elkaar kunnen leren. Stichting DOEN gelooft dat deze ontmoetingsplekken de onderlinge samenhang in de maatschappij versterken en daarmee bijdragen aan meer betrokkenheid. Het…

Meer lezen

Tweede ronde Omgevingslab Fries platteland

Door | Nieuws

In juni was de eerste ronde van de Omgevingslabs over de toekomst van ons Friese platteland. De opbrengst van deze avonden zijn omgezet in vier toekomstscenario’s. Hierover praten we graag met u verder in de eerste week van oktober. Gemeenten, provincie en Wetterskip Fryslân nodigen u uit voor de 2e…

Meer lezen

Een democratische beweging die niet meer te stuiten is

Door | Nieuws

Hieronder de tekst uit de nieuwsbrief van Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland door Eduard van den Hoff. Het zijn verwarrende tijden: de overheid trekt zich terug en verlangt een grotere zelfredzaamheid van haar burgers. Sommige burgers schrikken daarvan, terwijl anderen juist de handschoen opnemen en tal van initiatieven ontplooien. En dat…

Meer lezen

Derde ronde ‘Iepen Mienskipsfûns’

Door | Nieuws

De provincie Fryslân stelt in 2017 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een…

Meer lezen

Vrijwilligers Academie: Trainingen en workshops

Door | Nieuws

De provincie Fryslân vindt dat vrijwilligers onmisbaar zijn voor de Fryske mienskip en geeft vrijwilligers de kans om gratis of met flinke korting een training of workshop naar keus te volgen. Zo hoopt de provincie Fryslân dat vrijwilligers met nóg meer plezier en voldoening hun vrijwilligerswerk kunnen doen. Dit aanbod…

Meer lezen

Gemeente SWF: Idee voor wijk of dorp?

Door | Nieuws

Heb jij een idee voor jouw wijk of dorp? Wil je bijvoorbeeld een zwembad in eigen beheer nemen samen met het dorp waarin je woont? Of een wmo-voorziening zelf uitvoeren bij de buurvrouw die je al 20 jaar kent? Of misschien wel een stuk groenvoorziening in jullie straat zelf onderhouden?…

Meer lezen

Janneke de Boer: Duorsume mienskip 2.0

Door | Blog

Jongeren oanlûke as frijwilliger: It stiet heech op mannich aginda. Faaks bliuwt it dêr ek stean, op dy aginda. Want hoe pakke je soks no eins oan, mei jongerein? Harren freegje wat se fan harren omjouwing fine, hawwe sy miskien konkrete ideeën om saken te ferbetterjen? Soks kin in wize…

Meer lezen

Kern met pit 2018

Door | Nieuws

Kern met Pit daagt mensen uit die een droom hebben voor hun eigen buurt, dit binnen één jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën en initiatieven gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin, speeltuin, tafeltje dekje tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het jullie directe omgeving maar verbetert…

Meer lezen

Energiebesparen met Buurkracht

Door | Nieuws

Je hebt mogelijk al van ons gehoord. Buurkracht brengt mensen en wensen in een buurt bij elkaar om samen aan de slag te gaan met energiebesparing. In andere provincies is Buurkracht al langer actief, maar wij zijn vanaf dit jaar officieel in Fryslân van start gegaan! Steeds meer mensen besparen…

Meer lezen

Nynke van der Hoef: samenwerking succes!

Door | Blog

1suc·ces (het; o; meervoud: successen) 1 goede afloop, uitkomst of uitslag: succes hebben; iem. succes wensen 2 iets dat goed afloopt: het optreden was een groot succes Binnen en buiten organisaties is de kwaliteit van de samenwerking bepalend voor het succes van de organisatie. De samenwerking tussen Streekwurk en Doarpswurk…

Meer lezen