Nieuws voor Friesland

Janneke de Boer: Wenwinsken

10 december 2018

De Twintske krante Tubantia docht ferslach fan in byienkomst foar jongerein yn Bornerbroek, wat yn ’t fermidden leit fan de wyk Windmolenbroek en de buorskippen Enterbroek en Deldenerbroek ; ). Yn gearwurking mei provinsje Oerisel wol de OVKK (Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen) nammentlik yn kaart bringe wat de wenwinsken fan jongerein út dizze krite binne. Thijs Elderink fan…

Meer lezen

Bijeenkomst Delende Dorpen

4 december 2018

De Friese Milieufederatie en Netwerk Duurzame Dorpen organiseren samen een bijeenkomst op donderdag 13 december over het delen van gebruiksgoederen op dorpsniveau.  Waar gaat het over? In veel Friese dorpen wordt hard gewerkt aan meer duurzaamheid. Wat we ons daarbij vaak niet realiseren is dat het nogal wat milieubelasting kost om gebruiksgoederen te produceren, vaak veel meer dan we…

Meer lezen

Bûtengewoan berikber; denkt u mee?

29 november 2018

Inwoners zelf hebben als geen ander kennis en kunde als het gaat om hun eigen woonomgeving. Daarom organiseert provincie Fryslân dat zij aan de slag kunnen met het bedenken en uitwerken van ideeën over de bereikbaarheid van hun woonomgeving. De provincie hoort graag van de inwoners hoe de bereikbaarheid van het platteland beter kan! Goede ideeën testen we in…

Meer lezen

De Arkbak vol gereedschap voor dorpsbelangen

28 november 2018

Hoe krijg je wensen, kansen en energie uit een dorp in beeld? Met die vraag worstelt menig dorpsbelang. Freija de Jong en Tabe Paul Wolters ontwikkelden een methode om gericht met de bewoners in contact te komen: De Arkbak. Freija de Jong en Tabe Paul Wolters zijn student Bestuurskunde en Overheidsmanagement aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden. Samen met…

Meer lezen

UITGESTELD: Regiobijeenkomst ZO & ZW Fryslân 28 november

20 november 2018

>> Deze regiobijeenkomst is uitgesteld tot (begin) 2019. Verdere informatie volgt.  <<   Elkaar informeren, inspireren en ontmoeten! Kom naar onze regiobijeenkomst Zuidoost en Zuidwest Fryslân op woensdag 28 november a.s. Doarpswurk, Streekagenda Zuidoost en Streekwurk Zuidwest organiseren in het dorpshuis De Hichte te Ouwsterhaule een informatieve bijeenkomst met een diversiteit aan onderwerpen. Laat je informeren en inspireren door…

Meer lezen

Even voorstellen: Tjittie Kamminga

20 november 2018

Mijn naam is Tjittie Kamminga en ik woon samen met mijn echtgenoot & twee kinderen sinds 2010 in het dorp Dronryp. Na vele jaren als beleidsambtenaar voor verschillende gemeenten gewerkt te hebben op het terrein van sociale zaken en onderwijs, heb ik later de overstap gemaakt naar een welzijnsorganisatie. Hier was ik projectleidster van een harmonisatieproces met peuterspeelzalen en…

Meer lezen

Acteurs ‘Doarp Europa’ op zoek naar eigen identiteit

16 november 2018

Tryater trekt door Fryslân met de locatievoorstelling ‘Doarp Europa’. Wat hebben de spelers zelf met het thema dorp? Drie van hen vertellen. Brecht Wassenaar (29), Romke Gabe Draaijer (28) en Sjoerd Blom (24) speelden vorig jaar in de voorstelling ‘Elkenien is in prutser’ van Tryater waarin ze op zoek gingen naar hun identiteit. Ze verzorgden in deze setting ook…

Meer lezen

Klimaatevent Fryslân ‘Oer de grinzen’

9 november 2018

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 2050, het bestuursakkoord klimaatadaptatie, het klimaatakkoord Parijs, lokale, regionale en landelijke klimaatprojecten: het buzzt als het gaat om ons klimaat. Het kan je niet ontgaan zijn: er is wel degelijk iets aan de hand. Klimaatadaptatie, verzilting, hittestress, energietransitie… de termen vliegen je om de oren. Overal wordt gewerkt aan oplossingen voor het klimaatvraagstuk. Hoe gaan wij om…

Meer lezen

Janneke de Boer: Mear sizzenskip foar elts!

30 oktober 2018

Hoezee! Graaf dy grêft, bou dy muorre, easkje mear en wurd hear en master fan ús eigen Fryske Keninkryk! Ik lies, yn earste ynstânsje op ynternet, dat de Frysk Nasjonale Partij (FNP) mear sizzenskip wol, foar ús, Friezen. Yn neifolging fan Wales en Súd-Tirol sil Fryslân âlde rjochten opeaskje en in nij Keninkryk stichte mei Johannes as Kening Kramer.…

Meer lezen

Witmarsum daagt de krimp uit

27 oktober 2018

In Witmarsum zijn de voorbereidingen van de theatervoorstelling ‘Wy jouwe gjin krimp!’ in volle gang. Een actueel thema, maar met een positieve insteek. Toen bekend werd dat Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa zou worden, begon het in Witmarsum ook de borrelen. De Stichting Expeditie Witmarsum opperde het idee om Witmarsum in 2018 op de culturele agenda te…

Meer lezen
Koudumers energieneutraal

Voorkom negatieve effecten afschaffen salderingsregeling dorpshuizen

25 oktober 2018

Hieronder de tekst van de BOKD, onze zusterorganisatie in Drenthe. Wij ondersteunen hun oproep van harte en hebben de dorpshuizen in Fryslân via een mail uitgenodigd om onderstaande brief (digitaal) te ondertekenen! PvdA statenlid Peter Zwiers, Sport Drenthe en BOKD hebben een brief opgesteld voor Minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat. In deze brief vragen wij aandacht voor de…

Meer lezen

Leefbaarheid belangrijk in besluit Provinciale Staten

11 oktober 2018

De Staten van de provincie Fryslân hebben op woensdag 26 september een positief besluit genomen over de Beleidsbrief Leefbaarheid. Van te voren heeft Doarpswurk een eigen reactie op deze brief geschreven zoals al eerder gemeld. Bestuur en team van Doarpswurk, besturen van dorpshuizen, andere initiatief nemende inwoners en collega organisaties, die actief zijn op het gebied van leefbaarheid hebben…

Meer lezen

Canons Friese dorpen komt naar u toe

29 september 2018

Op 19 januari 2018 is het project Canons van de Friese Dorpen en Steden afgetrapt in Jirnsum door Foppe de Haan (zie foto). Nu de zomer voorbij is wordt de draad van het project weer opgepakt. Dat gebeurt onder andere door het organiseren van vier informatieavonden. Deze informatieavonden zullen plaatsvinden op vier woensdagavonden in november. De locaties zullen naar…

Meer lezen

School Ferwoude wordt dorpshuis

24 september 2018

Ferwoude heeft sinds 1 september weer een eigen dorpshuis. Na een jaar ‘oefenen’ in de voormalige school is de overdracht aan dorpsbelang officieel rond. Een win-winsituatie voor het hele dorp. Toen de school De Finne in 2016 de deuren sloot, stond Ferwoude voor een dilemma: wat nu? Het schoolgebouw was in 2010 gebouwd en kwam nu leeg te staan,…

Meer lezen

Earnewâld komt tot leven op het water

17 september 2018

Het skûtsje hoort bij de Friese cultuurhistorie en waar kun je dat in 2018 beter laten zien dan in het skûtsjedorp bij uitstek: Earnewâld. Age Veldboom en Cathrienus Herrema bedachten het ‘muzikaal skûtsjeteater’ Myn Skip dat op en rond het water wordt opgevoerd. ‘Myn Skip vertelt honderd jaar skûtsjegeschiedenis in twee keer drie kwartier’, vat Veldboom de productie wel…

Meer lezen