Nieuws voor Friesland

Theo Andreae: Waarom zou ik nog stemmen?

25 februari 2019

Je hoort het steeds meer en vaker. Waarom zou ik nog stemmen? ‘Ze’ doen maar wat en hebben geen idee wat er echt speelt in het land. Welke problemen wij dagelijks ondervinden. Ze luisteren niet en zijn alleen maar met hun ‘eigen-ik’ bezig. Er is al veel gezegd en geschreven over de afstand tussen politiek en ons burgers. En…

Meer lezen

Leader: Weer Europees geld voor plattelandsontwikkeling

25 februari 2019

Noordoost-Fryslân kan dit jaar 925.000 euro besteden aan leefbaarheidsprojecten. Voor Noordwest-Fryslân is dit 850.000 euro. Dit geld komt uit de regeling voor LEADER, een Europees ontwikkelingsprogramma voor plattelandsgebieden. In 2016 wees de provincie deze twee regio’s aan als LEADER-gebieden. Een derde van de bedragen is provinciaal geld, het overige deel is Europees en gemeentelijk geld. Doel van LEADER-subsidie is…

Meer lezen

Continuïteit dorpsbelang Tzum loopt gevaar

21 februari 2019

Het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelang Tzum telt na de jaarvergadering in april nog maar drie leden. Te weinig om alle ballen in de lucht te houden, constateert secretaris Rob van Gulik. Hij maakt zich zorgen over de continuïteit van dorpsbelang. De Vereniging voor Dorpsbelang Tzum vervult verschillende taken, zo staat op de website van het dorp te…

Meer lezen

Ga met Grutsk & Grien mee op Expeditie(s)

20 februari 2019

Vrijdag 1 maart om 15.00 uur start de reeks Expedities 2019 van Grutsk & Grien in IJlst. Een middag vol inspiratie voor een groener leven voor consumenten, vrijwilligers, ondernemers, omwonenden en beleidsmakers. Duurzaamheid en Circulaire Economie zijn geen onderwerpen waarmee je op één enkele dag de wereld verandert, leren denken in kringlopen vergt veel tijd. Een half jaar na…

Meer lezen

Handen uit de mouwen met NL Doet

11 februari 2019

Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 15 & zaterdag 16 maart 2019, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Meedoen Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat…

Meer lezen

Pitchen voor impact in jouw dorp

31 januari 2019

Zijn jullie als bewonersinitiatief al een tijdje aan het pionieren en is het nu tijd om de plannen eens goed op papier te zetten? Of zijn jullie een dorpshuis dat steeds ondernemender wordt en zoeken jullie handvatten om de nieuwe koers vorm te geven? We zoeken in ieder geval in Fryslân een paar dorpshuizen die mee willen doen! Dan…

Meer lezen

Dorpencoördinatoren wisselen ervaringen uit

27 januari 2019

Dorpencoördinatoren en wijkmanagers zijn de spil binnen de gemeente als het gaat om de contacten met bewoners, dorpsbelangen en wijkverenigingen. Ook de medewerkers van Doarpswurk hebben veel met de coördinatoren te maken. Zij vonden het tijd voor een onderlinge kennismaking en uitwisseling van ervaringen. De ontmoeting vond plaats op donderdag 24 januari in MFC Wjukken in Mantgum. Op de…

Meer lezen

LC: Burgertop opvolger Dorpentop

22 januari 2019

Dit jaar vindt de eerste Friese Burgertop plaats. Daarbij zullen 43 inwoners uitgeloot worden om een advies aan de provincie te mogen geven. Een kerngroep, die is overgebleven van de Dorpentop in 2016 waaraan vijfhonderd Friezen meededen, wil nu eens wat anders proberen om inwoners dichter bij de politiek te brengen. Riejanne Bouma uit Warns en Carin Roelands uit…

Meer lezen

Janneke de Boer: Minder = Mear

17 januari 2019

De ôfrûne tiid wie Fryslân, of de Fries, gauris yn it nijs. Mei 55% fan de stimmen waard ‘Blokkeerfries’ wurd fan it jier by De Dikke van Dale en it nije jier wie noch mar krekt los of ús Waadsee spuide raar guod, man-made junk útkoarre troch ús Wrâld Erfguod. Soe dit it skok-effekt wêze wat wy minsken noadich…

Meer lezen

Trainingen en cursussen Vrijwilligers Academie Fryslân

27 december 2018

De VA Fryslân (Vrijwilligers Academie Fryslân) staat voor het versterken van alle vrijwilligers en mantelzorgers in Fryslân. Het uitgebreide aanbod aan trainingen, workshops en e-learnings  van de VA Fryslân maakt dit mogelijk. Het doel van de VA Fryslân is dat alle vrijwilligers en mantelzorgers zich met plezier en voldoening in kunnen blijven zetten. “Zou het niet mooi zijn dat…

Meer lezen

Openstelling tender IMF 21 januari 2019

27 december 2018

De provincie Fryslân stelt in 2019 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 21 januari tot en met 15 februari 2019 subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. In deze subsidieronde is ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân.…

Meer lezen

Vrijwilligersvergoeding omhoog in 2019

20 december 2018

Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand of maximaal € 1.700 per jaar. Nu is deze vergoeding nog € 150 per maand of maximaal € 1.500 per jaar. Hieronder valt ook betaling in natura, zoals een voetbalshirt. Onkosten worden ook boven dit bedrag nog steeds vergoed, maar moeten worden aangetoond.…

Meer lezen

LF2018 verstevigde de mienskip

15 december 2018

Het culturele jaar 2018 is officieel afgesloten. Leeuwarden-Fryslân 2018 kende veel culturele hoogtepunten en bracht veel mensen op de been. Insteek was dat het niet alleen een ‘Leeuwarder feestje’ moest zijn, maar dat de hele provincie Culturele Hoofdstad van Europa was. Wat heeft het de dorpen opgeleverd? Wie aan het centrale thema ‘mienskip’ denkt, denkt al snel aan dorpen.…

Meer lezen

Janneke de Boer: Wenwinsken

10 december 2018

De Twintske krante Tubantia docht ferslach fan in byienkomst foar jongerein yn Bornerbroek, wat yn ’t fermidden leit fan de wyk Windmolenbroek en de buorskippen Enterbroek en Deldenerbroek ; ). Yn gearwurking mei provinsje Oerisel wol de OVKK (Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen) nammentlik yn kaart bringe wat de wenwinsken fan jongerein út dizze krite binne. Thijs Elderink fan…

Meer lezen

Bijeenkomst Delende Dorpen

4 december 2018

De Friese Milieufederatie en Netwerk Duurzame Dorpen organiseren samen een bijeenkomst op donderdag 13 december over het delen van gebruiksgoederen op dorpsniveau.  Waar gaat het over? In veel Friese dorpen wordt hard gewerkt aan meer duurzaamheid. Wat we ons daarbij vaak niet realiseren is dat het nogal wat milieubelasting kost om gebruiksgoederen te produceren, vaak veel meer dan we…

Meer lezen