Zorgen voor elkaar!

Zorgen voor elkaar!

Symposium Dorpentop: Hantumhuizen is topdorp
Uitnodiging inspiratie avond zonnepark Garyp
 

Nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven

 

Jornt Elzinga

Energiewerkplaats

 

Johannes de Jong

Projectmedewerker

 

Anneke Aans

Bureaumedewerker

 

Johannes Lankester

Coördinator NDD

 

Jaap Koen Bijma

Adviseur

 

Minne Hovenga

Adviseur

 

Titus Sijmonsma

Adviseur

 

Jan Hendrik Jansen

Directeur

 

Lysbeth Andela

Office manager

 

Richt Sterk, adviseur

Het laatste nieuws

Zorgen voor elkaar!

Door | Nieuws

Hoe doe je dat in een dorp? Op 1 juni organiseert Doarpswurk een bijeenkomst over zorg in dorpen vanuit het nieuwe project ‘Netwerk Zorgzame Dorpen’.  Dat ‘zorg’ in deze tijd veel aandacht verdient, daar is iedereen het wel over eens. In verschillende dorpen wordt nagedacht over de rol die dorpen…

Meer lezen

Symposium Dorpentop: Hantumhuizen is topdorp

Door | Nieuws

Donderdag 18 mei 2017 werd het symposium ‘Besturen met de buren’ gehouden in Leeuwarden. Overheden, de werkgroepen en dorpsbelangen werden uitnodigend voor deze bijeenkomst. Met zo’n 100 man werd de balans opgemaakt van de Friese Dorpen Top. Wat is er na de top (gehouden 5 november 2016) gebeurd en (hoe) verder?…

Meer lezen

Uitnodiging inspiratie avond zonnepark Garyp

Door | Nieuws

Heeft u met uw dorp of lokale energiecoöperatie ook plannen om een zonnepark te realiseren? Kom dan dinsdag 23 mei naar Garyp en laat je inspireren door de initiatiefnemers van de Griene Greide. Deze avond is voor lokale initiatieven, bestaande energiecoöperaties en dorpsbelangen. Ook gaan we deze avond in op…

Meer lezen

Iepen Mienskipsfûns open vanaf 1 mei

Door | Nieuws

In Fryslân bruist het van de initiatieven! Wij zijn op zoek naar deze initiatiefrijke inwoners die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren. Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen Projecten die…

Meer lezen

Janneke de Boer uit Weidum

Door | Interview

Ze is actief in het dorpsleven, redacteur en schrijfster van fictie. Als columnist voor Doarpswurk kan Janneke de Boer uit Weidum dan ook putten uit eigen ervaring en haar ‘antenne’ voor actuele ontwikkelingen. Janneke de Boer (35) woont samen met partner Piet en kinderen Peke (9) en Siske (7) in…

Meer lezen

Vrijwilligerswerk: een waardevolle bijdrage aan samenleving

Door | Nieuws

Vrijwilligerswerk levert een waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Dat hoef je de vrijwilligers zelf niet uit te leggen, die merken het dagelijks. Maar er zijn ook manieren om criticasters te overtuigen. En nog belangrijker: om beleidsmakers en (potentiële) financiers te doordringen van de waarde van vrijwillige inzet. En te benadrukken…

Meer lezen

Verkiezing: It moaiste fan Fryslân

Door | Nieuws

Wat mogen gasten uit binnen- en buitenland absoluut niet missen als ze in 2018 naar de provincie komen. Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Omrop Fryslân organiseren de komende maanden een grote publieksverkiezing onder de naam ‘It Moaiste fan Fryslân’. De lancering van de verkiezing was maandag 10 april. In tien…

Meer lezen

Janneke de Boer: Passy

Door | Blog

Lêsten wie ik by tafal op besite by in feriening, de namme neame soe oerstallich wêze. It wie in sportferiening yn in stêd dêr’t men ék lêst hat fan de krimp. Al sil in trochsneed doarpsbewenner him dêr net in soad by foarstelle kinne. Sy hawwe dêr dochs alle foarsjennings…

Meer lezen

Europees subsidieprogramma Leader open voor aanvragen

Door | Nieuws

Van 27 maart tot en met 5 mei 2017 kunnen initiatiefnemers van projecten in Noordwest- en Noordoost-Fryslân subsidie aanvragen uit het Europese LEADER-budget. Tot en met 2018 is er voor de twee gebieden circa € 4.3 miljoen subsidie beschikbaar. LEADER is een Europees programma dat de regionale ontwikkeling stimuleert. Leefbaarheid…

Meer lezen

Kleine dorpen in krimpregio’s niet verder op achterstand

Door | Nieuws

Het gaat naar omstandigheden goed met kleine afgelegen dorpen in krimpregio’s. De bestaande sociaaleconomische achterstand op andere dorpen is door de economische crisis niet groter geworden. Dat staat in de publicatie ‘Dorpsleven tussen stad en land’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het rapport is de slotpublicatie van de reeks…

Meer lezen

Janke Postema van liftproject Duim omHeeg

Door | Interview

Wie afhankelijk is van het openbaar vervoer op het platteland, moet soms creatief zijn. Een bus missen betekent vaak lang wachten op de volgende. Janke Postema uit Heeg blies het aloude liften weer nieuw leven in. Ze is trekker van het project ‘Duim omHeeg’ dat in juli vorig jaar officieel…

Meer lezen

Zee van terpen

Door | Nieuws

Onderstaande tekst plaatsen wij op verzoek van het team van Zee van Terpen Zee van Terpen is een cultuureducatie project voor de jeugd uit Friesland. Kunstenaars geven workshops aan kinderen en jongeren en worden uitgedaagd een eigen utopische terp in te richten. Het is een creatief onderzoek naar ideeën over…

Meer lezen

Anita Andriesen Prijs 2017

Door | Interview, Nieuws

Provincie Fryslân en ARK Fryslân nodigen een ieder uit om een persoon, instantie of groepering die zich in ruime mate inzet of heeft ingezet voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in Fryslân te nomineren voor de: Anita Andriesen Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2017 Ouvreprijs De Anita Andriesen Prijs voor…

Meer lezen

Janneke de Boer: Diggelfaaiers

Door | Blog

Wannear’t ús famke en ik nei bûten ta rinne, lizze der allegear diggels op ús fytsrûte. In bierfleske, wêr komt dat no ynienen wei? Lykas alle woansdeis is it allegear drokte yn it doarpshûs, út de bijkeuken helje ik it feger en blik. Us famke it blik en ik de…

Meer lezen

Verslag informatiebijeenkomst dorpswebsite

Door | Nieuws

Na de algemene dorpswebsite bijeenkomst op 11 oktober 2016 werd er afgelopen woensdag een informatiebijeenkomst georganiseerd voor dorpsbelangen die aan de slag willen met hun eigen dorpswebsite. Uit alle windrichtingen kwamen er belangstellenden voor de cursus dorpswebsite maken. Na een voorstelrondje nam Albert Smeding van SNAP ons stapsgewijs door de…

Meer lezen

Jeroen Hoogendoorn

Door | Interview

Filmmaker Jeroen Hoogendoorn maakte producties over de hele wereld, maar was dat gereis op een gegeven moment wel zat. Hij realiseerde zich dat er ‘om de hoek’ ook genoeg verhalen te vertellen waren. Als inwoner van Pingjum kreeg hij dat verhaal in 2012 op een presenteerblaadje aangeboden: de kop van…

Meer lezen

Vacature bestuurslid Rocov Fryslân

Door | Nieuws

Kent u Rocov -Fryslân? Het is een belangrijk provinciaal adviesorgaan voor het openbaar vervoer. Rocov staat voor Regionaal Orgaan Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer. Sinds de provincie het regionaal vervoer regelt, is er in iedere provincie een verplichting om consumentenorganisaties, zoals ouderenbonden, vrouwenorganisaties, dorpsbelangen en reizigersorganisatie Rover, advies te vragen over de…

Meer lezen