Nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven

 

Jornt Elzinga

Energiewerkplaats

 

Johannes de Jong

Projectmedewerker NDD

 

Anneke Aans

Bureaumedewerker

 

Johannes Lankester

Coördinator NDD

 

Jaap Koen Bijma

Adviseur

 

Minne Hovenga

Adviseur

 

Titus Sijmonsma

Adviseur

 

Jan Hendrik Jansen

Directeur

 

Lysbeth Andela

Office manager

 

Eddy Lania

Adviseur

 

Richt Sterk

Adviseur

Het laatste nieuws

NLdoet: Doe jij mee 9 en 10 maart?

Door | Nieuws

Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart 2018, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Meedoen? Kijk welke klus er bij…

Meer lezen

Bestuurlijke vernieuwing begint in Nijeholtpade

Door | Interview

Nijeholtpade presenteerde begin dit jaar haar omgevingsvisie. Anders dan in een reguliere dorpsvisie, is een prominente plek ingeruimd voor het vervolgtraject: inwoners, ambtenaren en politiek leggen afspraken en verantwoordelijkheid vast in een bewonersakkoord. Niet de regels zijn leidend, maar de kansen en mogelijkheden. Willem van de Water is bestuurslid van…

Meer lezen

Verhalen2018 vrijdag 26 januari

Door | Nieuws

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 januari wordt Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa (LF2018) officieel geopend. En hoe! Een weekend lang is in de provincie van alles te beleven. Eén blauwe vilten jas, tientallen Friese paarden, honderden verhalen en meer dan duizend muzikanten. Ons landschap is het podium en iedereen…

Meer lezen

Doarpswurk en LF2018

Door | Nieuws

Fryslân bruist dit jaar van de activiteiten. Leeuwarden is Culturele Hoofdstad van Europa en dat is tot in alle haarvaten van de provincie te merken. Ook de expertise en het netwerk van Doarpswurk worden ingezet om Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018) tot een succes te maken. Het netwerk van Doarpswurk kwam meteen…

Meer lezen

Foppe de Haan lanceert website Dorpscanons

Door | Nieuws

Het project canons van de Friese dorpen en steden is vrijdag 19 januari 2018 officieel van start gegaan in Jirnsum. De dorpscanon is een initiatief van Johan Wagenaar uit Wommels en Bauke Folkertsma uit Joure. Op de website kunnen de Friese dorpen en steden hun eigen historische canon samenstellen; een…

Meer lezen

Janneke de Boer: 2018 start hjir!

Door | Blog

Fjoerwurk helje, knieperties bakke, glühwein opwaarmje en o ja, de blompotten, de brievebus, it bankje en de krystljochtsjes foarhûs weihelje. Wilens âldjiersnacht stiet ûnbeheard guod net feilich no. Of no ja, earlik sein ha ik fan sleperij de lêste jierwiksels net folle murken. It is noch net sa hiel lang…

Meer lezen

Vrijwilligers Academie Fryslân bouwt aan de toekomst

Door | Nieuws

De VA Fryslân (Vrijwilligers Academie Fryslân) begint aan een nieuwe fase. Nu de pilot is afgerond hebben tien kernpartners besloten om samen de schouders eronder te zetten om van VA Fryslân een toekomstbestendige, organisatie te maken. Doarpswurk is naast Sport Fryslân, Partoer, Wellzo, Zorggroep Alliade, Patyna, KEaRN Welzijn, GGZ Friesland,…

Meer lezen

Eerste tender Iepen Mienskipsfûns open

Door | Nieuws

De provincie Fryslân stelt in 2018 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een…

Meer lezen

Startbijeenkomst Friese dorpen en steden canons

Door | Nieuws

Op vrijdag 19 januari 2018 zal het project Canons van de Friese dorpen en steden officieel worden gelanceerd tijdens de startbijeenkomst. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het project of daaraan mee wil doen. Verenigingen van dorps- of plaatselijk belang, historische verenigingen en dergelijke worden met…

Meer lezen

Projectenpitch ZO Fryslân

Door | Nieuws

Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of regio te verbeteren, kunnen vanaf 15 januari t/m 9 februari 2018 weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns van de provinsje Fryslân. Het gebiedsplatform wil de streek in, om u als initiatiefnemer advies te geven bij de…

Meer lezen

Janneke de Boer: Pleit foar nuvere skutters

Door | Blog

Nei de drokte fan de gemeenteriedsferkiezings en, it hjir en dêr tige oandwaanlike, ôfskie fan de gemeentes ‘t Bildt, Frjentsjerteradiel, Ljouwerteradiel, Menameradiel en Littenseradiel kies ik no dochs in oar ûnderwerp. Jim hawwe út myn lêste skriuwen ommers wol opmeitsje kinnen hoe’t ik tsjin de weryndieling oansjoch, no. Myn each…

Meer lezen

Elk dorp een canon van de eigen historie

Door | Nieuws

In 2018 kunnen alle Friese dorpen en steden hun bijzondere ontstaansgeschiedenis ontsluiten op de speciale website www.dorpscanon.nl die sinds enkele dagen online is. Naast de landelijke canon van Nederland en de provinciale canon van Fryslân, nu dus ook lokale canons van Friese dorpen en steden. De onlangs opgerichte Stichting FrieslandWonderland…

Meer lezen

Gezond natuur wandelen

Door | Nieuws

Naar het succesvolle Engelse voorbeeld “Walking for Health”, is de stichting Gezond Natuur Wandelen in 2014 gestart met het opzetten van wandelingen in de natuur. Er worden op diverse locaties in Friesland enthousiast gewandeld. Voor wie meer wil bewegen en van de natuur wil genieten Wat is het recept? Elke…

Meer lezen

Workshops Dorpendag 2017

Door | Nieuws

Optie 1: Lutz en werkgroepen Friese Dorpentop In 2016 vond de eerste Friese dorpentop plaats. Naar aanleiding daarvan zijn er diverse werkgroepen ontstaan die zich met verschillende thema’s hebben bezig gehouden. Zo was er een werkgroep die een handleiding heeft geschreven voor het zelforganiserende dorp, een werkgroep Manifest, een werkgroep…

Meer lezen

Excursies Dorpendag 2017

Door | Nieuws

14.00 uur Excursie Holwerd (aan Zee) Een aantal jaren terug was Holwerd het toonbeeld van krimp. De inwoners hebben dit aangegrepen om krimp en kramp om te zetten in kansen. Een van de projecten is het ludieke idee ‘Holwerd aan Zee’. Hierbij wordt een deel van de dijk doorgestoken zodat…

Meer lezen

Dorpendag 2017 met kennis, passie en vertrouwen

Door | Nieuws

Hoe betrek je bewoners bij hun dorp en hoe ga je om met de veranderende rol van overheden als gemeente en provincie? Die vragen stonden centraal op de Dorpendag 2017 op vrijdag 24 november. De dag, gehouden in het nieuwe MFC It Werflân in Rottevalle, bood inspiratie aan dorpsbelangen, dorpshuisbesturen…

Meer lezen