Nieuws voor Friesland

Canons Friese dorpen komt naar u toe

29 september 2018

Op 19 januari 2018 is het project Canons van de Friese Dorpen en Steden afgetrapt in Jirnsum door Foppe de Haan (zie foto). Nu de zomer voorbij is wordt de draad van het project weer opgepakt. Dat gebeurt onder andere door het organiseren van vier informatieavonden. Deze informatieavonden zullen plaatsvinden op vier woensdagavonden in november. De locaties zullen naar…

Meer lezen

School Ferwoude wordt dorpshuis

24 september 2018

Ferwoude heeft sinds 1 september weer een eigen dorpshuis. Na een jaar ‘oefenen’ in de voormalige school is de overdracht aan dorpsbelang officieel rond. Een win-winsituatie voor het hele dorp. Toen de school De Finne in 2016 de deuren sloot, stond Ferwoude voor een dilemma: wat nu? Het schoolgebouw was in 2010 gebouwd en kwam nu leeg te staan,…

Meer lezen

Reactie Doarpswurk op Beleidsbrief Leefberens

31 augustus 2018

Woensdag 26 september is de bijeenkomst van Provinciale Staten vanaf 10.00 uur met op de agenda o.a. de Beleidsbrief Leefberens en het Koersdocument Omgevingsvisie. Provinciale Staten nemen op 26 september a.s. een besluit over de Beleidsbrief Leefberens (lees voor meer informatie de stukken van Steatemerk 5 september). Bestuur en team van Doarpswurk hebben een reactie op deze brief geschreven (zie…

Meer lezen

IMF: openstelling derde tender 17 september

30 augustus 2018

De provincie Fryslân stelt in 2018 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers. In 2018 worden drie…

Meer lezen

LSA: Pitchen voor impact in je wijk

27 augustus 2018

Zijn jullie als  bewonersinitiatief  klaar om door te groeien? Of al een tijdje aan het pionieren en is het nu noodzakelijk om de plannen eens stevig op papier te zetten? Wij kunnen je een stap verder helpen. Op 13 december 2018 krijgen een aantal bewonersinitiatieven de kans hun plan te pitchen voor LSA, KNHM en fondsen en kennispartners uit…

Meer lezen

Verhoging van lage BTW tarief

23 augustus 2018

Lage BTW van 6% wordt verhoogd en vrijstelling sportbeoefening verruimd. In de media is al geregeld aandacht geweest voor de verhoging van het lage BTW tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019. Een wijziging waar iedereen mee te maken krijgt.  Bij de dagelijkse boodschappen, maar nog belangrijker, voor dorpshuizen die BTW plichtig zijn! Zij zullen hier rekening mee…

Meer lezen

Burendag 2018

20 augustus 2018

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2018 vieren we Burendag op 22 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Sinds 21 juni 2018 kunnen de nieuwe activiteiten worden aangemeld en kan…

Meer lezen

Grote lokale belangstelling voor duurzaam initiatief in Sneek

9 augustus 2018

Het aantal lokale vrijwilligers en ondernemers dat enthousiast meewerkt aan het eerste Rasterhoff Festival is groot en groeit nog steeds. “In de aanloop naar dit festival ontdekken we steeds meer prachtige initiatieven in de regio”, aldus Lucie Gelderblom van Netwerk Duurzame Dorpen. “Op zondag 9 september as. is het al zover maar we krijgen nog regelmatig aanmeldingen binnen. Van…

Meer lezen

Inschrijven Kern met Pit 2019

31 juli 2018

Ga ook aan de slag met jullie droom voor de buurt! Schrijf je in voor Kern met Pit. Deelname is gratis. Het aanleggen van een speeltuin, het restaureren van een molen, een museum opzetten over de plaatselijke historie, een educatieve route in een natuurgebied of het organiseren van een groot theater waar de hele buurt aan mee doet. Zo…

Meer lezen

Aanvullende vrijwilligersverzekering gemeente

31 juli 2018

In de nieuwsbrief (juli) van de gemeente Súdwest-Fryslân stond onderstaand artikel over de vrijwilligersverzekering, zoals die in deze gemeente geldt. Er zijn ook in andere gemeenten voorbeelden van deze verzekering, die misschien niet altijd bekend zijn bij de belanghebbenden. Daarom dit voorbeeld (met toestemming overgenomen); voor uw situatie kunt u contact opnemen met uw gemeente. Bent u als vrijwilliger…

Meer lezen

Keunstwurk: Op ontdekkingsreis dinsdag 17 juli

26 juni 2018

Ben jij aanjager van of heb je meegedaan aan een mienskipsproject of ben je geïnteresseerd in hoe dat nou werkt zo’n mienskipsproject? Dan is deze expeditie interessant voor jou! Keunstwurk en Tandem for Culture nodigen je uit om deel te nemen aan de Zomer Expeditie op dinsdagmiddag 17 juli. Ga je mee op ontdekkingsreis? Op dinsdag 17 juli om…

Meer lezen

Nieuwe toeristenkaart voor Friesland en Noord-Nederland

19 juni 2018

Sinds kort is er een nieuwe toeristenkaart voor Friesland beschikbaar. Deze toeristenkaart combineert toeristische en cultuurhistorische informatie vanuit een aantal bestaande platforms op één gebruiksvriendelijke en overzichtelijke digitale kaart. Hierdoor bevat deze nieuwe toeristenkaart direct bij de lancering al een indrukwekkende schat aan informatie. Bekijk de digitale toeristenkaart De kaart wordt automatisch gevuld vanuit de publieke platforms van FrieslandWonderland, BeeldbankFriesland…

Meer lezen

Vrijwilligers gezocht voor 8ste dag

14 juni 2018

Wil je op 8 juli meewerken aan 8ste dag als vrijwilliger? Wat fijn! We kunnen je hulp erg goed gebruiken. Hieronder enkele onderdelen van het project, waar je aan mee kunt doen. Handige Harry’s en knutselaars Bouwen. Daar houden we wel van, bij 8ste dag. En dat is maar goed ook, want er zijn heel veel bouwwerken nodig op 8…

Meer lezen

Partoer: Hoogtepunten Wooncongres Noord-Fryslân

5 juni 2018

Het Wooncongres Noord-Fryslân, georganiseerd door Germeraad Makelaars en Partoer, was een succes! Ruim zestig makelaars, corporatiebestuurders, bewoners, burgemeesters en ambtenaren kwamen op donderdag 24 mei jl. samen en spraken over de ontwikkelingen op de woningmarkt. Speciaal voor jou verzameld: de hoogtepunten van de dag. Onder elke alinea vind je de presentatie van de spreker, onderin het beeldverslag van Partoer…

Meer lezen

Langer thuis wonen in eigen dorp

1 juni 2018

Donderdagavond 31 mei jl. vond een bijeenkomst plaats van Netwerk Zorgzame Dorpen in dorpshuis de Trijesprong te Raerd. Zo’n 30 bezoekers van dorpsbelangen, provincie Fryslân en andere organisaties waren gekomen voor het thema ‘Langer thuis wonen in eigen dorp’. Trijntje Köhler (ToekomstWonen.nu) uit Nijeholtpade nam de bezoekers mee in het waarom en hoe van aandacht voor langer thuis wonen.…

Meer lezen