Nieuws voor Friesland

Feanwâlden werkt aan nieuwe financieringsvorm dorpshuis

21 november 2019

Het dorp Feanwâlden werkt achter de schermen aan een nieuwe financieringsvorm voor het oprichten van een dorpshuis. De initiatiefnemers zijn hiertoe gestimuleerd door het aanbod van de Koninklijke Heidemij Foundation om mee te denken en mogelijk mee te werken aan een nieuwe financiële opzet. De oriënterende gesprekken die de Stichting Doarpswurk hierover inmiddels heeft gevoerd met de Heidemij en…

Meer lezen

Afscheid van stagiair Joost Houtsma

19 november 2019

Van 2 september tot en met 15 november 2019 heb ik stage gelopen bij Doarpswurk. Deze stage ging uit van de opleiding Management van de Leefomgeving aan de NHL. Tijdens deze opleiding leer je om verschillende partijen die betrokken zijn bij een project samen te brengen en al hun behoeften en wensen zoveel als mogelijk te verwerken in dit…

Meer lezen

Even voorstellen: Theo Andreae

15 november 2019

Theo Andreae (52) is sinds 1 oktober de nieuwe directeur van Doarpswurk. Sinds december vorig jaar was hij al bij Doarpswurk werkzaam als projectleider met als belangrijke taak de organisatie een plek te geven in de nieuwe nog op te richten provinciale organisatie voor leefbaarheidsinitiatieven. Andreae, woonachtig in Joure, volgde de studie Master of Financial Planning en had diverse…

Meer lezen

Even voorstellen: Doeke Fokkema

14 november 2019

Doeke A. Fokkema (65) uit Garyp is sinds september de nieuwe voorzitter van Doarpswurk. Hij was van 2002 tot 2018 wethouder van de gemeente Tytsjerksteradiel. Daarvoor was hij werkzaam in het onderwijs en directeur van Gezinszorg Tytsjerksteradiel, later opgegaan in Thuiszorg De Friese Wouden. Waarom Doarpswurk? ‘Als wethouder had ik plattelandsbeleid in mijn portefeuille en te maken met de…

Meer lezen

Bijeenkomst over Omgevingswet, omgevingsvisies en omgevingsplannen

30 oktober 2019

De Omgevingswet, omgevingsvisies en omgevingsplannen. Wat is het, wat gaat er veranderen en wat is de rol van dorpsbelangen hierin? Doarpswurk organiseert dit najaar vier regiobijeenkomsten over dit onderwerp. In Kollumerzwaag beet de regio Noordoost op maandag 28 oktober de spits af. De bijeenkomst is een vervolg op de training ‘De nieuwe Omgevingswet en de dorpsvisie’ die Doarpswurk de…

Meer lezen

Janneke de Boer: Goedemiddag!

29 oktober 2019

‘Goedemiddag,’ sei ik suver achteleas werom tsjin de freonlike begroeting. Doe’t ik omseach, seach ik dat it boargemaster Buma wie. Wat koarter fan formaat dan at ik tocht hie, mar sa freonlik at mar koe. Wylst hy it gebou ferliet en ús petear fierder gie oer stêden en doarpen, doarmen myn tinzen ôf: It wie noch net sa lang…

Meer lezen

Volkskrant: Een buurthuis biedt de kwetsbare mens een basis

26 oktober 2019

Kwetsbare mensen hebben niet per se professionals nodig. Contact in en uit de buurt helpt al veel, betoogt Gert Dijkstra van Buurtwerkkamer Coöperatie. Onlangs liet Bauke Koekkoek in een interview in de Volkskrant (Ten eerste, 8 oktober) weten dat meer en betere zorg ­alleen niet genoeg is voor kwetsbare mensen. Want, zo geeft Koekkoek aan, ‘daarmee hebben die mensen…

Meer lezen

Bijeenkomst dorpen en wijken gemeente Heerenveen

17 oktober 2019

Op dinsdagavond 17 september jl. organiseerde gemeente Heerenveen een bijeenkomst voor wijken en dorpen. Een van de workshops werd georganiseerd door Doarpswurk i.s.m de Arkbak. Lees hieronder een kort verslag van de avond: Geslaagde bijeenkomst wijkraden en dorpsbelangen! Ruim 100 betrokken vertegenwoordigers van plaatselijk belangen en wijkplatforms kwamen op de avond van 17 september naar MFA de Barte in De…

Meer lezen

Jan Hendrik Jansen blikt terug

15 oktober 2019

Jan Hendrik Jansen werd ruim vijf jaar geleden directeur van Doarpswurk. Op 1 oktober droeg hij zijn functie over aan Theo Andreae. Een terugblik van een verbinder pur sang. Wat was de rode draad van je tijd bij Doarpswurk? Heel belangrijk is voor mij de veranderende visie van de overheden (Provincie en gemeenten) op de verzorgingsstaat geweest. En dan…

Meer lezen

Halen en brengen van advies op regiobijeenkomst

7 oktober 2019

Hoe kunnen we jullie helpen, wat heb je daarvoor nodig en welke obstakels ervaar je nu? Die vragen stonden centraal op de regiobijeenkomst Zuidoost-Friesland op woensdag 2 oktober in Beetsterzwaag. De bijeenkomst was georganiseerd door Doarpswurk en Streekwurk. Beide organisaties zetten zich in voor de leefbaarheid van het Friese platteland en werken steeds meer samen. Maar ze hebben elk…

Meer lezen

Theo Andreae, nieuwe directeur Doarpswurk

30 september 2019

Per 1 oktober 2019 is Theo Andreae de nieuwe directeur van Doarpswurk. Hij neemt deze functie over van Jan Hendrik Jansen, die met pensioen gaat. Theo Andreae (52) is woonachtig in Joure en sinds december vorig jaar werkzaam als adviseur en projectleider bij Doarpswurk. Hij volgde de studie Master of Financial Planning en had diverse functies in de verzekeringssector.…

Meer lezen

5 Delende Dorpen gezocht voor begeleiding bij initiatief

30 september 2019

Uit onze enquête van eind 2018 bleek dat veel dorpen behoefte hebben aan voorbeelden van succesvolle deelinitiatieven en hulp bij het opzetten van een initiatief. Komende winter bieden wij de mogelijkheid om met 5 dorpen kansen in kaart te brengen en een initiatief uit te werken.  Wil jouw dorp een van deze vijf plekken? Meld je dan zsm aan!…

Meer lezen

Heel Fryslân kookt!

26 september 2019

Doet jullie dorp/dorpshuis ook mee? Samen eten is samen genieten. Het zorgt voor onderling contact en verbinding. En daar gaat het in de World Food Week ook over. Ben jij een kookliefhebber, organiseer je maaltijden voor je wijk, dorp of moestuin? Wil je bewuster koken of doe je dat al? Doe dan mee aan Heel Fryslân kookt en kook in…

Meer lezen

Donkerbroek maakt plan voor nieuw dorpscentrum

16 september 2019

Heel Donkerbroek in een nieuw dorpscentrum en de kinderen veilig naar school. Dat is de insteek van het plan voor het DoarpsSintrum en een verkeersregulatieplan dat inwoners van Donkerbroek in juni aanboden aan de  gemeenteraad van Ooststellingwerf. Het is nu aan de gemeente om het burgerinitiatief mee op te pakken. Dorpsbelang Donkerbroek liep al langer met het idee rond…

Meer lezen

Doeke Fokkema, nieuwe voorzitter Doarpswurk

10 september 2019

Doeke Fokkema uit Garyp is de nieuwe voorzitter van Doarpswurk. Hij heeft deze functie overgenomen van Roelof Bos, wiens termijn was afgelopen. Doeke Anne Fokkema (64) is opgegroeid in Wirdum. Na eerst werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, werd hij directeur van Gezinszorg Tytsjerksteradiel, later opgegaan in Thuiszorg De Friese Wouden. Van 2002 tot 2018 was hij wethouder…

Meer lezen