Het laatste nieuws

Onderwijsvernieuwing in Fryslân, praat jij mee 29 mei?

Door | Nieuws

Hoe organiseren we in Fryslân het allermooiste onderwijs van Europa? “Fjoer” is de grass-roots beweging voor onderwijsvernieuwing van, voor en door ouders, bewoners, pedagogen en leerlingen. Samen werken we de komende jaren aan een innovatie-programma waarbinnen echte onderwijsvernieuwing wordt gerealiseerd! Bekijk de inspirerende vlog van Jaap Koen Bijma op Facebook Achtergrondinformatie:…

Meer lezen

Streekweek

Door | Nieuws

Van 7 t/m 13 juni 2018 wordt vanuit het project Eetbaar Fryslân de 1e Streekweek georganiseerd. Doel is om het lokale product uit Fryslân in de schijnwerpers te zetten: Eet lokaal. Eet Fries! De Streekweek wordt een week vol activiteiten, excursies, proeverijen en rondleidingen door heel Fryslân. In totaal zijn…

Meer lezen

Tender Iepen MienskipsFûns opent 7 mei 2018

Door | Nieuws

De provincie Fryslân stelt in 2018 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een…

Meer lezen

Janneke de Boer: Bijen & blommen

Door | Blog

It wie doe’t ik mei de hûn te kuierjen wie, doe’t ik it seach. Parten swarte ierde, tusken hertstochtlik groeiend, grien gers. Yn it koarte momint dat ús hûn my der by del luts (at jimme ús kuierjen sjogge, begripe jimme it lûken ek…) seach ik noch krekt dat der…

Meer lezen

Onze regiobijeenkomst Noordoost in een notendop

Door | Nieuws

Tientallen mensen kwamen dinsdagavond 17 april jl. naar onze regiobijeenkomst Noordoost-Fryslân in het MFC Het Spectrum van Burdaard. In verscheidene workshops konden mensen zich laten inspireren door thema’s als wonen, duurzaamheid, dorpsontwikkeling en dorpsvisie. Omrop Fryslân was aanwezig en heeft het volgende verslag gemaakt. Deelnemers konden zich inschrijven voor de…

Meer lezen

Helden fan hjir

Door | Nieuws

Een nieuw project van Friesland Pop is ‘Helden Fan Hjir’. Een soortgelijk project heeft de afgelopen paar jaar met veel succes gedraaid in Vlaanderen en Brussel onder de naam Lokale Helden en Friesland Pop is met initiator Poppunt België overeengekomen om het project in 2018 als pilot exclusief in Nederland…

Meer lezen

AVG: Nieuwe privacywet per mei 2018

Door | Nieuws

De laatste jaren is de privacy ofwel gegevensbescherming regelmatig in het nieuws. Er zijn diverse voorbeelden van hoe het daarbij mis kan gaan: emailadressen die op straat liggen of persoonsgegevens die jarenlang op internet blijven zweven. Om de gegevens van burgers beter te beschermen is een nieuwe wet aangenomen. Per…

Meer lezen

Welke Friezin verdient een standbeeld?

Door | LF2018 Mienskip

Heel veel vrouwen dragen hun steentje bij aan de mienskip. Vaak onzichtbaar en anoniem. Het LF2018-project ‘Froulju fan Fryslân’ is een ode aan alle vrouwen die de mienskip dragen. Het project is een initiatief van programmamaker Marleen Godlieb en beeldhouwer Natasja Bennink en wordt in samenwerking met Omrop Fryslân uitgevoerd….

Meer lezen

Nieuwe website IMF: Projecten in beeld

Door | Nieuws

Inspiratie opdoen voor een leefbaarheidsproject in jouw dorp, stad of regio? Bekijk dan de nieuwe Projectenkaart van het IepenMienskipsFûns. Hieronder een van de projecten die subsidie heeft ontvangen uit het IMF:          Bijzondere ontmoetingsplek in stationsgebouw Feanwâlden In het stationsgebouw van Feanwâlden begint Stichting De Opstap een…

Meer lezen

Sjak Papma uit Ferwert zoekt de verbinding

Door | Nieuws

Het woord ‘verbinding’ komt wel heel vaak in het gesprek terug, realiseert hij zich. Het is dan ook de grote drijfveer van Sjak Papma uit Ferwert. ‘Elkaar groeten op straat is al een vorm van verbinding. Het verhoogt de leefbaarheid van een dorp.’ Sjak Papma (62) was in de afgelopen…

Meer lezen

Heeft u zich al aangemeld voor 17 april?

Door | Nieuws

Doarpswurk organiseert dinsdag 17 april de regiobijeenkomst voor NO Fryslân. Waarom deze bijeenkomst? Doarpswurk ondersteunt en adviseert dorpshuizen, dorpsbelangen en burgerinitiatieven. We willen graag geworteld zijn in de regio’s van Fryslân. Verder merken we dat bestuurders van dorpshuizen en dorpsbelangen graag ideeën willen uitwisselen. Vandaar voor jullie deze inspiratieavond in Burdaard!  Bent…

Meer lezen

Janneke de Boer: Serious Doarpsbudzjet

Door | Blog

Bingo! Us doarp is de winner! Nee.., net fan de Postcode Loterij, mar fan it testen fan de Serious Game fan Rijksuniversiteit Groningen en Partoer. De earste jimme wolbekend, de twadde in ûndersyksburo mei each foar de leefberens yn Fryslân. Wûn hawwe wy de jûn trouwens net, hear. Elts doarp…

Meer lezen

LF2018 zet Burgwerd in het donker

Door | LF2018 Mienskip

Leeuwarden-Fryslân 2018 zet menig dorp in de schijnwerpers. In Burgwerd gaan de lichten juist uit. De productie ‘Sjen yn it tsjuster’ wordt volledig in het donker opgevoerd en vrijwel  het hele dorp werkt eraan mee. Theun Ram is voorzitter van de Stichting Uitvoering Literaire Locatie Projecten, oftewel Stullp. De stichting…

Meer lezen

Inspiratiebijeenkomst Zorgzame Dorpen 22 maart 2018

Door | Nieuws

Seniorenwoningen, een lokale huisartsenpraktijk of een buurtrooster om boodschappen te halen voor de buurvrouw die net uit het ziekenhuis is. De zorg verandert en daar geven dorpen antwoord op met uiteenlopende zorginitiatieven. Op die manier kunnen ouderen en kwetsbare bewoners langer in hun eigen dorp, in hun vertrouwde omgeving blijven…

Meer lezen