Nieuws voor Friesland

Nieuw gebruik leegkomende kerkgebouwen

5 december 2019

De leegloop van de kerken en de noodzaak van herbestemming is een actueel thema in Nederland. De prognose is dat in de komende tien jaar een kwart van alle kerken de deuren sluit. Het vraagstuk is hoe we het kerkgebouw voor de gemeenschap kunnen behouden. Een nieuwe functie geven aan een kerkgebouw is namelijk niet eenvoudig. Veel dorpshuisbesturen vragen…

Meer lezen

Janneke de Boer: Nij Poadium

3 december 2019

Krekt foar Easterwierrum hearde ik op de autoradio in Omrop Fryslân-ferslachjouwer yn petear mei deputearre Sietske Poepjes. Ik wie hast op myn bestimming en bleau harkjend yn de auto wachtsjen oant de (dûns-) fammen út in brûzjende Tysker stapten. Se koene my grif noch eefkes misse, want fan wat ik hearde waard ik hiel nijsgjirrich; 144 miljoen Fryske euro’s…

Meer lezen

Dorpswinkel 2.0 is platform van lokaal voedsel

28 november 2019

Eten uit je eigen tuin of van boeren uit je omgeving. Zonder tussenkomst van een supermarkt, maar direct geleverd en verdeeld door de producenten en consumenten zelf. Dat is de insteek van het project Dorpswinkel 2.0. Bregje Hamelynck uit Sibrandabuorren is trekker van het project dat wordt geïnitieerd vanuit de Voedselwerkplaats van Netwerk Duurzame Dorpen. Samen met haar man…

Meer lezen

Iepen Mienskipsfûns steunt 18 projecten op Friese Wadden

22 november 2019

Het Iepen Mienskipsfûns verstrekt in de derde ronde van dit jaar subsidie aan 18 initiatieven vanuit de mienskip. Alle projecten zorgen samen voor een investering van ruim 1,2 miljoen euro in de leefbaarheid van de Friese Waddeneilanden.  Een van de projecten die geld krjigt is het Koningshuis op Schiermonnikoog. De stichting ’t Heer en Feer, die het eilander erfgoed vergaart, bewaakt en…

Meer lezen

Feanwâlden werkt aan nieuwe financieringsvorm dorpshuis

21 november 2019

Het dorp Feanwâlden werkt achter de schermen aan een nieuwe financieringsvorm voor het oprichten van een dorpshuis. De initiatiefnemers zijn hiertoe gestimuleerd door het aanbod van de Koninklijke Heidemij Foundation om mee te denken en mogelijk mee te werken aan een nieuwe financiële opzet. De oriënterende gesprekken die de Stichting Doarpswurk hierover inmiddels heeft gevoerd met de Heidemij en…

Meer lezen

Afscheid van stagiair Joost Houtsma

19 november 2019

Van 2 september tot en met 15 november 2019 heb ik stage gelopen bij Doarpswurk. Deze stage ging uit van de opleiding Management van de Leefomgeving aan Van Hall Larenstein. Tijdens deze opleiding leer je om verschillende partijen die betrokken zijn bij een project samen te brengen en al hun behoeften en wensen zoveel als mogelijk te verwerken in…

Meer lezen

Even voorstellen: Theo Andreae

15 november 2019

Theo Andreae (52) is sinds 1 oktober de nieuwe directeur van Doarpswurk. Sinds december vorig jaar was hij al bij Doarpswurk werkzaam als projectleider met als belangrijke taak de organisatie een plek te geven in de nieuwe nog op te richten provinciale organisatie voor leefbaarheidsinitiatieven. Andreae, woonachtig in Joure, volgde de studie Master of Financial Planning en had diverse…

Meer lezen

Even voorstellen: Doeke Fokkema

14 november 2019

Doeke A. Fokkema (65) uit Garyp is sinds september de nieuwe voorzitter van Doarpswurk. Hij was van 2002 tot 2018 wethouder van de gemeente Tytsjerksteradiel. Daarvoor was hij werkzaam in het onderwijs en directeur van Gezinszorg Tytsjerksteradiel, later opgegaan in Thuiszorg De Friese Wouden. Waarom Doarpswurk? ‘Als wethouder had ik plattelandsbeleid in mijn portefeuille en te maken met de…

Meer lezen

Bijeenkomst over Omgevingswet, omgevingsvisies en omgevingsplannen

30 oktober 2019

De Omgevingswet, omgevingsvisies en omgevingsplannen. Wat is het, wat gaat er veranderen en wat is de rol van dorpsbelangen hierin? Doarpswurk organiseert dit najaar vier regiobijeenkomsten over dit onderwerp. In Kollumerzwaag beet de regio Noordoost op maandag 28 oktober de spits af. De bijeenkomst is een vervolg op de training ‘De nieuwe Omgevingswet en de dorpsvisie’ die Doarpswurk de…

Meer lezen

Janneke de Boer: Goedemiddag!

29 oktober 2019

‘Goedemiddag,’ sei ik suver achteleas werom tsjin de freonlike begroeting. Doe’t ik omseach, seach ik dat it boargemaster Buma wie. Wat koarter fan formaat dan at ik tocht hie, mar sa freonlik at mar koe. Wylst hy it gebou ferliet en ús petear fierder gie oer stêden en doarpen, doarmen myn tinzen ôf: It wie noch net sa lang…

Meer lezen

Volkskrant: Een buurthuis biedt de kwetsbare mens een basis

26 oktober 2019

Kwetsbare mensen hebben niet per se professionals nodig. Contact in en uit de buurt helpt al veel, betoogt Gert Dijkstra van Buurtwerkkamer Coöperatie. Onlangs liet Bauke Koekkoek in een interview in de Volkskrant (Ten eerste, 8 oktober) weten dat meer en betere zorg ­alleen niet genoeg is voor kwetsbare mensen. Want, zo geeft Koekkoek aan, ‘daarmee hebben die mensen…

Meer lezen

Bijeenkomst dorpen en wijken gemeente Heerenveen

17 oktober 2019

Op dinsdagavond 17 september jl. organiseerde gemeente Heerenveen een bijeenkomst voor wijken en dorpen. Een van de workshops werd georganiseerd door Doarpswurk i.s.m de Arkbak. Lees hieronder een kort verslag van de avond: Geslaagde bijeenkomst wijkraden en dorpsbelangen! Ruim 100 betrokken vertegenwoordigers van plaatselijk belangen en wijkplatforms kwamen op de avond van 17 september naar MFA de Barte in De…

Meer lezen

Jan Hendrik Jansen blikt terug

15 oktober 2019

Jan Hendrik Jansen werd ruim vijf jaar geleden directeur van Doarpswurk. Op 1 oktober droeg hij zijn functie over aan Theo Andreae. Een terugblik van een verbinder pur sang. Wat was de rode draad van je tijd bij Doarpswurk? Heel belangrijk is voor mij de veranderende visie van de overheden (Provincie en gemeenten) op de verzorgingsstaat geweest. En dan…

Meer lezen

Halen en brengen van advies op regiobijeenkomst

7 oktober 2019

Hoe kunnen we jullie helpen, wat heb je daarvoor nodig en welke obstakels ervaar je nu? Die vragen stonden centraal op de regiobijeenkomst Zuidoost-Friesland op woensdag 2 oktober in Beetsterzwaag. De bijeenkomst was georganiseerd door Doarpswurk en Streekwurk. Beide organisaties zetten zich in voor de leefbaarheid van het Friese platteland en werken steeds meer samen. Maar ze hebben elk…

Meer lezen

Theo Andreae, nieuwe directeur Doarpswurk

30 september 2019

Per 1 oktober 2019 is Theo Andreae de nieuwe directeur van Doarpswurk. Hij neemt deze functie over van Jan Hendrik Jansen, die met pensioen gaat. Theo Andreae (52) is woonachtig in Joure en sinds december vorig jaar werkzaam als adviseur en projectleider bij Doarpswurk. Hij volgde de studie Master of Financial Planning en had diverse functies in de verzekeringssector.…

Meer lezen