Nieuws voor Friesland

Janneke de Boer: Moaie Mienskip

27 mei 2019

Moaie ferhalen, moaie minsken; at je goed sjogge, fine je se oeral. Frijwilligers, mantelsoargers, karakteristike doarpsminsken, foaroprinners, neibeskôgers en gean sa mar troch. Net inkeld op de doarpen fansels, likegoed yn `e stêd. Moaie ferhalen hear ik sa no en dan, mar meastentiids wurdt der gewoan oer swijt. We hienen in drok wykein hân op ús doarp; muzikanten, perklizzers,…

Meer lezen

Samenwerken aan thuis gezond oud worden

23 mei 2019

Gezond oud worden wil iedereen, maar wordt ook steeds belangrijker met het oog op de toenemende vergrijzing. Nu ouderen langer thuis blijven wonen, verplaatst de zorg zich steeds meer naar de thuisomgeving. Het Netwerk Zorgzame Dorpen organiseert daarom samen met Sûnenz en NHL Stenden Hogeschool een bijeenkomst over dit thema op 18 juni, specifiek gericht op eenzaamheid. Sûnenz is…

Meer lezen

Actief Media: Politici doen verzoek aan Friese Burgertop

17 mei 2019

LEEUWARDEN – Het voelt duidelijk wat onwennig: politici die een verzoek doen aan een niet officieel orgaan, de Friese Burgertop, waarvan de 43 leden bovendien nog niet bekend zijn. Toch deden ruim tien statenleden en raadsleden dinsdag 7 mei jl. hun best die opdracht te formuleren. Dat lukte ook nog. Het thema staat min of meer vast: ‘positieve gezondheid’,…

Meer lezen

Noordelijke training voor dorpsbelangen

13 mei 2019

 ‘De nieuwe Omgevingswet en de dorpsvisie’          De ruimtelijke ordening in Nederland gaat op de schop. Binnen de Omgevingswet wordt de Wet op de ruimtelijke ordening samengevoegd met 25 andere wetten die betrekking hebben op de fysieke woonomgeving. De wet zal naar verwachting in 2021 van kracht worden en moet dan bijdragen aan: – een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en…

Meer lezen

LC: Maak van Friesland Blue Zone

7 mei 2019

‘Plek waar mensen beter eten, meer bewegen en meer zingeving ervaren’ Hoe maken we van Friesland een Blue Zone, een regio waar mensen bovengemiddeld oud worden? Over die vraag zouden 43 burgers zich moeten buigen. Althans, dat is wat een groot deel van een groep van 32 professionals dinsdag 23 april jl. in het Provinsjehûs bedacht als input voor…

Meer lezen

MeAR Fryslân brengt met smartphone verhalen tot leven

30 april 2019

De smartphone als gids door je dorp of omgeving. Dat kan met augmented reality (AR), een techniek die als het ware een digitale laag over de werkelijkheid legt en je dingen laat zien die er niet echt zijn. MeAR Fryslân ontwikkelde een speciale app en zet hiermee routes uit. Zoals in Achtkarspelen, waar de route binnenkort wordt gelanceerd en…

Meer lezen

READ IT project, steun voor actieve burgers op het platteland

25 april 2019

Samen met organisaties uit vijf andere landen (Duitsland, Frankrijk, Zweden, Griekenland en Polen) is Learn for Life partner in het Erasmus+ project READ IT. Dit project is erop gericht actief burgerschap op het platteland te versterken door het op internationale schaal uitwisselen van goede (en minder goede) voorbeelden, methodes en aanpakken. De uitwisseling willen de partners tot stand brengen…

Meer lezen

Tweede tender Iepen MienskipsFûns open 23 april

18 april 2019

De provincie Fryslân stelt in 2019 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. In 2019 kan er nog op twee momenten subsidie uit het IMF worden aangevraagd (vanaf 23 april tot en…

Meer lezen

Dorpshulp BMRH laat mensen naar elkaar omzien

11 april 2019

Mensen die naar elkaar omzien in een dorp, dat is de insteek van een zorgcoöperatie. In Bakhuizen en omstreken draait sinds vorig jaar Dorpshulp BMRH, maar de ambities zijn groter: zorgwoningen in het dorp. Het begon met een toevallige ontmoeting op straat. ‘Wat zou het mooi zijn dat Bakhuizen voor haar eigen ouderen zou kunnen zorgen’, opperde iemand. De…

Meer lezen

Janneke de Boer: Ferienings yn bloei!

4 april 2019

Yn it ramt fan it projekt Van Krimp naar Groei, in inisjatyf fan muzykbûn Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF), komme grutte groepen (frijwillige) bestjoersleden en oare belanghawwenden yn dizze sektor op ’t stuit op regelmjittige basis by elkoar. Under professjonele lieding fan oanjager Jan-Willem van Kruyssen wurdt der op dy byienkomsten ûnder oare sprutsen oer finânsjes, kommunikaasje, projektûntwikkeling,…

Meer lezen

De Arkbak volop in ontwikkeling

22 maart 2019

Wat begon als een studieopdracht voor hun opleiding, is inmiddels uitgegroeid tot een eigen bedrijf. De Arkbak van Freija de Jong en Tabe Wolters staat volop in de belangstelling van dorpsbelangen en andere organisaties. En de ontwikkeling gaat nog steeds door. De Arkbak – afgeleid van de ‘toolbox’ uit managementtaal – is gevuld met ‘gereedschap’ dat een dorpsbelang kan…

Meer lezen

Burgers hebben bij energietransitie het nakijken

18 maart 2019

Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) stuurt brief aan Tweede Kamer De capaciteit op het net is onvoldoende voor de energie die we moeten opwekken om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Een motie in de Tweede Kamer om sportclubs, buurthuizen en lokale energiecoöperaties voorrang te geven, heeft het niet gehaald. Dit betekent dat maatschappelijke voorzieningen, zoals dorpshuizen en bewonersinitiatieven,…

Meer lezen

Provinciale dorpshuizenregeling 2019

12 maart 2019

De huidige dorpshuizenregeling is op dit moment een onderwerp van politieke discussie. Doelstelling van het provinciaal bestuur is om de huidige dorpshuizenregeling onder te brengen in het IMF (Iepen MienskipsFûns). Inzet van Doarpswurk is dat de uitgangspunten van de huidige regeling minimaal gehandhaafd blijft. Het voorstel voor de nieuwe regeling, dan wel de keuzes die nu voorliggen, zijn eind…

Meer lezen

Betrokken inwoners geven Wergea Perspectief

9 maart 2019

Pleatslik Belang Wergea kampt met te weinig bestuurders. Vijf vrouwen uit het dorp pakten de handschoen op, maar gaan niet op de oude manier verder. Democratische vernieuwing in de praktijk. Het gesprek met de vijf is voorafgaand aan hun eigen overleg en vindt plaats op het kantoor van één van hen. Lekker praktisch, daar houden ze van. Leonie Meinderts,…

Meer lezen

Twirre; in sûne Waadrâne foar moarn!

26 februari 2019

Werkgroep Twirre nodigt inwoners van gemeente Noardeast-Fryslân uit op woensdag 13 maart om samen acties te bedenken en uit te voeren om je eigen leefomgeving gezonder en mooier te maken door te werken aan de biodiversiteit in de regio. De bijeenkomst op 13 maart waar burgers, verenigingen, dorpsbelangen, ondernemers, scholen, boeren en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd vindt plaats in…

Meer lezen