Nieuws voor Friesland

Op 15 november is er een nieuwe verhalenavond!

22 augustus 2019

Vrijdagavond 15 november is het Verhalenavond! Het vervolg op de geweldige 2018verhalen waarmee LF2018 begon. Op Verhalenavond ontmoet heel Friesland elkaar om te luisteren naar verhalen. Verhalen in huiskamers, musea, cafés, overheidsgebouwen, bij verenigingen en bedrijven. Ook jij hebt een verhaal Iedereen heeft wel een verhaal. Op Verhalenavond is er voor elk verhaal een luisterend oor. Je hoeft echt…

Meer lezen

Salderingsregeling voor zonnepanelen verlengd tot 2023

15 augustus 2019

Salderingsregeling voor zonnepanelen verlengd tot 2023, daarna stapsgewijze afbouw tot 2031 Minister Wiebes meldt dat de salderingsregeling voor zonnepanelen in zijn huidige vorm verlengd wordt tot 2023. Vanaf dat jaar wordt het salderen tot 2031 stapsgewijs afgebouwd. Dat is goed nieuws voor buurt- en dorpshuizen die de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, of op het punt staan om…

Meer lezen

Tytsjerk zoekt naar mogelijkheden MFC

13 augustus 2019

Door het samenvoegen van twee scholen is Tytsjerk toe aan een nieuw schoolgebouw. Het dorp grijpt deze kans aan door ook andere functies en faciliteiten bij de geplande nieuwbouw te betrekken. Dit najaar moet duidelijk worden of een MFC in Tytsjerk haalbaar is. Boudewijn Dijkstra is voorzitter van dorpsbelang en van de regiegroep die een MFC voorbereidt. ‘Het hele…

Meer lezen

Friesch Dagblad: Provincie zoekt Friezen met goede ideeën

6 augustus 2019

43 Friezen moeten de komende maanden met concrete voorstellen komen om zaken in de provincie te verbeteren. Dat is het doel van de Friese Burgertop. Gisteren begon de campagne voor de werving van de vrijwilligers. De Burgertop is de opvolger van de Dorpentop die in november 2016 werd gehouden. ,,Het zou goed zijn om vaker te experimenteren met democratische…

Meer lezen

De Groene Amsterdammer: Asiel in de Friese Mienskip

1 augustus 2019

Terwijl de media reppen over vluchtelingenstromen en protesten tegen azc’s, stellen zes Friese dorpen in 2016 ieder een huis beschikbaar aan een ontheemd gezin. Mooi, maar niet makkelijk. Eind november 2016 komt de familie Yasin verregend en veel later dan verwacht aan in het Friese dorpje Easterlittens. Ze zijn een halte te vroeg uitgestapt en dwars door de polder gelopen…

Meer lezen

Waddenfonds: subsidieregeling Budget Lokale Innovaties

30 juli 2019

Voor kleinschalige projecten kan een subsidieaanvraag bij het Waddenfonds worden ingediend van maximaal € 50.000,–.  Projecten die in aanmerking willen komen, moeten bijdragen aan lokale innovatie, de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen en de kwaliteit van het Waddengebied versterken. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen maandag 18 juni 2018 en vrijdag 13 december 2019 tot 13:00 uur of tot zoveel eerder…

Meer lezen

Grutsk & Grien vermeldt op projectenkaart IMF

26 juli 2019

Het project Grutsk & Grien georganiseerd onder de vlag van het Netwerk Duurzame Dorpen is geplaatst op de projectenkaart van het Iepen MienskipsFûns. Op deze kaart staan diverse projecten georganiseerd door inwoners van Fryslân die een bijdrage hebben ontvangen uit het Iepen MienskipsFûns. Deze projecten dragen bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt, wijk of dorp. Grutsk &…

Meer lezen

Meldpunt GGD: Zorgen over iemand met verward gedrag?

18 juli 2019

Laat het weten via het Meld- en adviespunt verward gedrag Sinds mei 2019 kun je jouw zorgen over een persoon met verward gedrag melden bij een speciaal daarvoor ingericht meld- en adviespunt (0800-1771). Je kunt het Meld- en adviespunt verward gedrag 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereiken voor het stellen van vragen en het doen van…

Meer lezen

Omdenken over eenzaamheid: niet hulp bieden, maar hulp vragen

29 juni 2019

Hoe ga je om met eenzaamheid in je dorp? Netwerk Zorgzame Dorpen organiseerde dinsdag 18 juni 2019 samen met Sûnenz en NHL Stenden Werkplaats Sociaal Domein een themabijeenkomst hierover bij Sûnenz in Drachten. ‘Anders kijken naar eenzaamheid’ luidde de titel van de workshop die Ieta Berghuis en Richtje Boomsma van de Werkplaats Sociaal Domein gaven. Oftewel: ‘omdenken’. Niet hulp…

Meer lezen

Verslag cursus Omgevingswet en dorpsvisie

21 juni 2019

Met ingang van 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet naar verwachting in werking. Met deze nieuwe wet komen veel bestaande regels en verordeningen te vervallen: niet de regels staan centraal, maar het initiatief. Wat betekent dat concreet voor dorpen en dorpsbelangen? Daarover ging het dinsdag 4 juni op de noordelijke training voor dorpsbelangen in Tolbert. De training ‘De nieuwe Omgevingswet…

Meer lezen

Burendag 2019

18 juni 2019

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2019 vieren we Burendag op 28 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Wie organiseren Burendag? Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren…

Meer lezen

Anders kijken naar eenzaamheid in dorpen

11 juni 2019

Hoe ga je om met eenzaamheid in je dorp? Een vraag die actueler wordt, nu de zorg zich steeds meer naar de thuisomgeving verplaatst. Netwerk Zorgzame Dorpen organiseert samen met Sûnenz en NHL Stenden Werkplaats Sociaal Domein een themabijeenkomst hierover. Netwerk Zorgzame Dorpen – geïnitieerd vanuit Doarpswurk – is een netwerk en podium van zorginitiatieven in dorpen waar kennis…

Meer lezen

LC: Burger aan het roer

29 mei 2019

De Friese samenleving bedelft de politiek in het Provinsjehûs onder wensen en ideeën. In de stapel brieven ook een oproep om burgerplannen te blijven steunen. ‘Friesland, geef hun de ruimte’, is kort gezegd de strekking van een brief van Doarpswurk in Raerd aan de politieke partijen die onderhandelen over een nieuwe provinciale coalitie – CDA, PvdA, VVD en FNP.…

Meer lezen

Janneke de Boer: Moaie Mienskip

27 mei 2019

Moaie ferhalen, moaie minsken; at je goed sjogge, fine je se oeral. Frijwilligers, mantelsoargers, karakteristike doarpsminsken, foaroprinners, neibeskôgers en gean sa mar troch. Net inkeld op de doarpen fansels, likegoed yn `e stêd. Moaie ferhalen hear ik sa no en dan, mar meastentiids wurdt der gewoan oer swijt. We hienen in drok wykein hân op ús doarp; muzikanten, perklizzers,…

Meer lezen

Samenwerken aan thuis gezond oud worden

23 mei 2019

Gezond oud worden wil iedereen, maar wordt ook steeds belangrijker met het oog op de toenemende vergrijzing. Nu ouderen langer thuis blijven wonen, verplaatst de zorg zich steeds meer naar de thuisomgeving. Het Netwerk Zorgzame Dorpen organiseert daarom samen met Sûnenz en NHL Stenden Hogeschool een bijeenkomst over dit thema op 18 juni, specifiek gericht op eenzaamheid. Sûnenz is…

Meer lezen