Het laatste nieuws

LF2018 zet Burgwerd in het donker

Door | LF2018 Mienskip

Leeuwarden-Fryslân 2018 zet menig dorp in de schijnwerpers. In Burgwerd gaan de lichten juist uit. De productie ‘Sjen yn it tsjuster’ wordt volledig in het donker opgevoerd en vrijwel  het hele dorp werkt eraan mee. Theun Ram is voorzitter van de Stichting Uitvoering Literaire Locatie Projecten, oftewel Stullp. De stichting…

Meer lezen

Inspiratiebijeenkomst Zorgzame Dorpen 22 maart 2018

Door | Nieuws

Seniorenwoningen, een lokale huisartsenpraktijk of een buurtrooster om boodschappen te halen voor de buurvrouw die net uit het ziekenhuis is. De zorg verandert en daar geven dorpen antwoord op met uiteenlopende zorginitiatieven. Op die manier kunnen ouderen en kwetsbare bewoners langer in hun eigen dorp, in hun vertrouwde omgeving blijven…

Meer lezen

Aan de slag met Democratisch Zakboekje

Door | Nieuws

Deze week ontvangen alle besturen van dorpsbelangen en plaatselijke belangen in Fryslân het Democratisch Zakboekje uitgegeven door Democratic Challenge van Doarpswurk op de mat. Hieronder de tekst van de bijbehorende brief en bijlage waarmee duidelijk wordt wat voor ons aanleiding en doel is om dit boekje te versturen. Doarpswurk levert…

Meer lezen

Janneke de Boer: De muzyk giet troch de buorren

Door | Blog

It Korps yn Fryslân is goed foar 198 ferienings en mar leafst 7316 muzikanten, wêrfan 1838 leden jonger dan sechttjin jier. (Foar it gemak brûk ik hjir de sammelnamme It Korps foar al ús Fryske fanfares, harmonyen, brassbands, blaaskapellen en ferjit de color guards en de show-, percussion- en malletbands…

Meer lezen

Under de Toer leunt op de mienskip

Door | LF2018 Mienskip

Fryslân staat vol met kerken en elke kerk heeft een eigen verhaal. Dat is de insteek van Under de Toer, een verzameling van 32 manifestaties in en rond kerken in de hele provincie en onderdeel van het hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân 2018. Woensdag 21 februari gaat de derde voorstelling in première:…

Meer lezen

NLdoet: Doe jij mee 9 en 10 maart?

Door | Nieuws

Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart 2018, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Meedoen? Kijk welke klus er bij…

Meer lezen

Bestuurlijke vernieuwing begint in Nijeholtpade

Door | Interview

Nijeholtpade presenteerde begin dit jaar haar omgevingsvisie. Anders dan in een reguliere dorpsvisie, is een prominente plek ingeruimd voor het vervolgtraject: inwoners, ambtenaren en politiek leggen afspraken en verantwoordelijkheid vast in een bewonersakkoord. Niet de regels zijn leidend, maar de kansen en mogelijkheden. Willem van de Water is bestuurslid van…

Meer lezen

Verhalen2018 vrijdag 26 januari

Door | LF2018 Mienskip

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 januari wordt Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa (LF2018) officieel geopend. En hoe! Een weekend lang is in de provincie van alles te beleven. Eén blauwe vilten jas, tientallen Friese paarden, honderden verhalen en meer dan duizend muzikanten. Ons landschap is het podium en iedereen…

Meer lezen

Doarpswurk en LF2018

Door | LF2018 Mienskip

Fryslân bruist dit jaar van de activiteiten. Leeuwarden is Culturele Hoofdstad van Europa en dat is tot in alle haarvaten van de provincie te merken. Ook de expertise en het netwerk van Doarpswurk worden ingezet om Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018) tot een succes te maken. Het netwerk van Doarpswurk kwam meteen…

Meer lezen

Foppe de Haan lanceert website Dorpscanons

Door | Nieuws

Het project canons van de Friese dorpen en steden is vrijdag 19 januari 2018 officieel van start gegaan in Jirnsum. De dorpscanon is een initiatief van Johan Wagenaar uit Wommels en Bauke Folkertsma uit Joure. Op de website kunnen de Friese dorpen en steden hun eigen historische canon samenstellen; een…

Meer lezen

Janneke de Boer: 2018 start hjir!

Door | Blog

Fjoerwurk helje, knieperties bakke, glühwein opwaarmje en o ja, de blompotten, de brievebus, it bankje en de krystljochtsjes foarhûs weihelje. Wilens âldjiersnacht stiet ûnbeheard guod net feilich no. Of no ja, earlik sein ha ik fan sleperij de lêste jierwiksels net folle murken. It is noch net sa hiel lang…

Meer lezen

Vrijwilligers Academie Fryslân bouwt aan de toekomst

Door | Nieuws

De VA Fryslân (Vrijwilligers Academie Fryslân) begint aan een nieuwe fase. Nu de pilot is afgerond hebben tien kernpartners besloten om samen de schouders eronder te zetten om van VA Fryslân een toekomstbestendige, organisatie te maken. Doarpswurk is naast Sport Fryslân, Partoer, Wellzo, Zorggroep Alliade, Patyna, KEaRN Welzijn, GGZ Friesland,…

Meer lezen

Eerste tender Iepen Mienskipsfûns open

Door | Nieuws

De provincie Fryslân stelt in 2018 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een…

Meer lezen

Startbijeenkomst Friese dorpen en steden canons

Door | Nieuws

Op vrijdag 19 januari 2018 zal het project Canons van de Friese dorpen en steden officieel worden gelanceerd tijdens de startbijeenkomst. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het project of daaraan mee wil doen. Verenigingen van dorps- of plaatselijk belang, historische verenigingen en dergelijke worden met…

Meer lezen

Projectenpitch ZO Fryslân

Door | Nieuws

Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of regio te verbeteren, kunnen vanaf 15 januari t/m 9 februari 2018 weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns van de provinsje Fryslân. Het gebiedsplatform wil de streek in, om u als initiatiefnemer advies te geven bij de…

Meer lezen

Janneke de Boer: Pleit foar nuvere skutters

Door | Blog

Nei de drokte fan de gemeenteriedsferkiezings en, it hjir en dêr tige oandwaanlike, ôfskie fan de gemeentes ‘t Bildt, Frjentsjerteradiel, Ljouwerteradiel, Menameradiel en Littenseradiel kies ik no dochs in oar ûnderwerp. Jim hawwe út myn lêste skriuwen ommers wol opmeitsje kinnen hoe’t ik tsjin de weryndieling oansjoch, no. Myn each…

Meer lezen