Nieuws voor Friesland

READ IT project, steun voor actieve burgers op het platteland

25 april 2019

Samen met organisaties uit vijf andere landen (Duitsland, Frankrijk, Zweden, Griekenland en Polen) is Learn for Life partner in het Erasmus+ project READ IT. Dit project is erop gericht actief burgerschap op het platteland te versterken door het op internationale schaal uitwisselen van goede (en minder goede) voorbeelden, methodes en aanpakken. De uitwisseling willen de partners tot stand brengen…

Meer lezen

Tweede tender Iepen MienskipsFûns open 23 april

18 april 2019

De provincie Fryslân stelt in 2019 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. In 2019 kan er nog op twee momenten subsidie uit het IMF worden aangevraagd (vanaf 23 april tot en…

Meer lezen

Dorpshulp BMRH laat mensen naar elkaar omzien

11 april 2019

Mensen die naar elkaar omzien in een dorp, dat is de insteek van een zorgcoöperatie. In Bakhuizen en omstreken draait sinds vorig jaar Dorpshulp BMRH, maar de ambities zijn groter: zorgwoningen in het dorp. Het begon met een toevallige ontmoeting op straat. ‘Wat zou het mooi zijn dat Bakhuizen voor haar eigen ouderen zou kunnen zorgen’, opperde iemand. De…

Meer lezen

Janneke de Boer: Ferienings yn bloei!

4 april 2019

Yn it ramt fan it projekt Van Krimp naar Groei, in inisjatyf fan muzykbûn Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF), komme grutte groepen (frijwillige) bestjoersleden en oare belanghawwenden yn dizze sektor op ’t stuit op regelmjittige basis by elkoar. Under professjonele lieding fan oanjager Jan-Willem van Kruyssen wurdt der op dy byienkomsten ûnder oare sprutsen oer finânsjes, kommunikaasje, projektûntwikkeling,…

Meer lezen

De Arkbak volop in ontwikkeling

22 maart 2019

Wat begon als een studieopdracht voor hun opleiding, is inmiddels uitgegroeid tot een eigen bedrijf. De Arkbak van Freija de Jong en Tabe Wolters staat volop in de belangstelling van dorpsbelangen en andere organisaties. En de ontwikkeling gaat nog steeds door. De Arkbak – afgeleid van de ‘toolbox’ uit managementtaal – is gevuld met ‘gereedschap’ dat een dorpsbelang kan…

Meer lezen

Burgers hebben bij energietransitie het nakijken

18 maart 2019

Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) stuurt brief aan Tweede Kamer De capaciteit op het net is onvoldoende voor de energie die we moeten opwekken om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Een motie in de Tweede Kamer om sportclubs, buurthuizen en lokale energiecoöperaties voorrang te geven, heeft het niet gehaald. Dit betekent dat maatschappelijke voorzieningen, zoals dorpshuizen en bewonersinitiatieven,…

Meer lezen

Provinciale dorpshuizenregeling 2019

12 maart 2019

De huidige dorpshuizenregeling is op dit moment een onderwerp van politieke discussie. Doelstelling van het provinciaal bestuur is om de huidige dorpshuizenregeling onder te brengen in het IMF (Iepen MienskipsFûns). Inzet van Doarpswurk is dat de uitgangspunten van de huidige regeling minimaal gehandhaafd blijft. Het voorstel voor de nieuwe regeling, dan wel de keuzes die nu voorliggen, zijn eind…

Meer lezen

Betrokken inwoners geven Wergea Perspectief

9 maart 2019

Pleatslik Belang Wergea kampt met te weinig bestuurders. Vijf vrouwen uit het dorp pakten de handschoen op, maar gaan niet op de oude manier verder. Democratische vernieuwing in de praktijk. Het gesprek met de vijf is voorafgaand aan hun eigen overleg en vindt plaats op het kantoor van één van hen. Lekker praktisch, daar houden ze van. Leonie Meinderts,…

Meer lezen

Twirre; in sûne Waadrâne foar moarn!

26 februari 2019

Werkgroep Twirre nodigt inwoners van gemeente Noardeast-Fryslân uit op woensdag 13 maart om samen acties te bedenken en uit te voeren om je eigen leefomgeving gezonder en mooier te maken door te werken aan de biodiversiteit in de regio. De bijeenkomst op 13 maart waar burgers, verenigingen, dorpsbelangen, ondernemers, scholen, boeren en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd vindt plaats in…

Meer lezen

Vrijwilligers Academie onmisbaar in huidige tijd

26 februari 2019

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar in de Nederlandse maatschappij. Ze zorgen voor naasten, een bloeiend verenigingsleven en organiseren tal van activiteiten en evenementen. Tegelijkertijd worden wet- en regelgeving strenger en stellen we hogere eisen aan de mensen die het werk doen. Om vrijwilligers en mantelzorgers beter te ondersteunen biedt de Vrijwilligers Academie Fryslân (VA Fryslân) uitkomst door trainingen en…

Meer lezen

Theo Andreae: Waarom zou ik nog stemmen?

25 februari 2019

Je hoort het steeds meer en vaker. Waarom zou ik nog stemmen? ‘Ze’ doen maar wat en hebben geen idee wat er echt speelt in het land. Welke problemen wij dagelijks ondervinden. Ze luisteren niet en zijn alleen maar met hun ‘eigen-ik’ bezig. Er is al veel gezegd en geschreven over de afstand tussen politiek en ons burgers. En…

Meer lezen

Leader: Weer Europees geld voor plattelandsontwikkeling

25 februari 2019

Noordoost-Fryslân kan dit jaar 925.000 euro besteden aan leefbaarheidsprojecten. Voor Noordwest-Fryslân is dit 850.000 euro. Dit geld komt uit de regeling voor LEADER, een Europees ontwikkelingsprogramma voor plattelandsgebieden. In 2016 wees de provincie deze twee regio’s aan als LEADER-gebieden. Een derde van de bedragen is provinciaal geld, het overige deel is Europees en gemeentelijk geld. Doel van LEADER-subsidie is…

Meer lezen

Continuïteit dorpsbelang Tzum loopt gevaar

21 februari 2019

Het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelang Tzum telt na de jaarvergadering in april nog maar drie leden. Te weinig om alle ballen in de lucht te houden, constateert secretaris Rob van Gulik. Hij maakt zich zorgen over de continuïteit van dorpsbelang. De Vereniging voor Dorpsbelang Tzum vervult verschillende taken, zo staat op de website van het dorp te…

Meer lezen

Ga met Grutsk & Grien mee op Expeditie(s)

20 februari 2019

Vrijdag 1 maart om 15.00 uur start de reeks Expedities 2019 van Grutsk & Grien in IJlst. Een middag vol inspiratie voor een groener leven voor consumenten, vrijwilligers, ondernemers, omwonenden en beleidsmakers. Duurzaamheid en Circulaire Economie zijn geen onderwerpen waarmee je op één enkele dag de wereld verandert, leren denken in kringlopen vergt veel tijd. Een half jaar na…

Meer lezen

Handen uit de mouwen met NL Doet

11 februari 2019

Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 15 & zaterdag 16 maart 2019, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Meedoen Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat…

Meer lezen