14 september: kick-off bijeenkomst Toekomstbestendig Dorpshuis Lees meer

De grote kracht van klein zit in onze dorpen

Dorpsbelangen

De grote kracht van klein zit in onze dorpshuizen

Dorpshuizen

Uit liefde voor Fryslân

Doarpswurk
inspireert,
ondersteunt
en verbindt

Hoe klein een Fries dorp ook is, zij bestaat altijd uit gedreven mensen met talenten. Mensen die samen initiatieven ontplooien en zo bijdragen aan een goede en gezonde toekomst voor hun leefomgeving. Deze mensen zetten wij in hun kracht. Door actief mee te denken, mensen te verbinden en betrokken te zijn bij initiatieven, dragen wij bij aan de duurzame ontwikkeling en leefbaarheid van het Friese platteland.

Wat mensen zeggen over Doarpswurk

“Dat materiaal fan Doarpswurk hat goed holpen, lykas de minsken dy’t meiwurke ha oan it foarige Masterplan”

Dorpsvisie

Masterplan Reduzum: een dorpsvisie voor de komende 10 jaar

Bekijk het project

Kunt u onze steun gebruiken?

Neem gerust contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en verder ontwikkelen van uw project.

Neem contact op