Nieuwsbrief

Bekijk alle nieuwsbrieven

 

Lysbeth Andela

Office manager

 

Jan Hendrik Jansen

Directeur

 

Minne Hovenga

Adviseur

 

Titus Sijmonsma

Adviseur

 

Jaap Koen Bijma

Adviseur

 

Johannes Lankester

Coördinator NDD

 

Anneke Aans

Bureaumedewerker

 

Johannes de Jong

Projectmedewerker NDD

 

Jornt Elzinga

Energiewerkplaats

 

Richt Sterk

Adviseur

Het laatste nieuws

Janneke de Boer: 2018 start hjir!

Door | Blog

Fjoerwurk helje, knieperties bakke, glühwein opwaarmje en o ja, de blompotten, de brievebus, it bankje en de krystljochtsjes foarhûs weihelje. Wilens âldjiersnacht stiet ûnbeheard guod net feilich no. Of no ja, earlik sein ha ik fan sleperij de lêste jierwiksels net folle murken. It is noch net sa hiel lang…

Meer lezen

Vrijwilligers Academie Fryslân bouwt aan de toekomst

Door | Nieuws

De VA Fryslân (Vrijwilligers Academie Fryslân) begint aan een nieuwe fase. Nu de pilot is afgerond hebben tien kernpartners besloten om samen de schouders eronder te zetten om van VA Fryslân een toekomstbestendige, organisatie te maken. Doarpswurk is naast Sport Fryslân, Partoer, Wellzo, Zorggroep Alliade, Patyna, KEaRN Welzijn, GGZ Friesland,…

Meer lezen

Eerste tender Iepen Mienskipsfûns open

Door | Nieuws

De provincie Fryslân stelt in 2018 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een…

Meer lezen

Startbijeenkomst Friese dorpen en steden canons

Door | Nieuws

Op vrijdag 19 januari 2018 zal het project Canons van de Friese dorpen en steden officieel worden gelanceerd tijdens de startbijeenkomst. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het project of daaraan mee wil doen. Verenigingen van dorps- of plaatselijk belang, historische verenigingen en dergelijke worden met…

Meer lezen

Projectenpitch ZO Fryslân

Door | Nieuws

Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of regio te verbeteren, kunnen vanaf 15 januari t/m 9 februari 2018 weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns van de provinsje Fryslân. Het gebiedsplatform wil de streek in, om u als initiatiefnemer advies te geven bij de…

Meer lezen

Janneke de Boer: Pleit foar nuvere skutters

Door | Blog

Nei de drokte fan de gemeenteriedsferkiezings en, it hjir en dêr tige oandwaanlike, ôfskie fan de gemeentes ‘t Bildt, Frjentsjerteradiel, Ljouwerteradiel, Menameradiel en Littenseradiel kies ik no dochs in oar ûnderwerp. Jim hawwe út myn lêste skriuwen ommers wol opmeitsje kinnen hoe’t ik tsjin de weryndieling oansjoch, no. Myn each…

Meer lezen

Elk dorp een canon van de eigen historie

Door | Nieuws

In 2018 kunnen alle Friese dorpen en steden hun bijzondere ontstaansgeschiedenis ontsluiten op de speciale website www.dorpscanon.nl die sinds enkele dagen online is. Naast de landelijke canon van Nederland en de provinciale canon van Fryslân, nu dus ook lokale canons van Friese dorpen en steden. De onlangs opgerichte Stichting FrieslandWonderland…

Meer lezen

Gezond natuur wandelen

Door | Nieuws

Naar het succesvolle Engelse voorbeeld “Walking for Health”, is de stichting Gezond Natuur Wandelen in 2014 gestart met het opzetten van wandelingen in de natuur. Er worden op diverse locaties in Friesland enthousiast gewandeld. Voor wie meer wil bewegen en van de natuur wil genieten Wat is het recept? Elke…

Meer lezen

Workshops Dorpendag 2017

Door | Nieuws

Optie 1: Lutz en werkgroepen Friese Dorpentop In 2016 vond de eerste Friese dorpentop plaats. Naar aanleiding daarvan zijn er diverse werkgroepen ontstaan die zich met verschillende thema’s hebben bezig gehouden. Zo was er een werkgroep die een handleiding heeft geschreven voor het zelforganiserende dorp, een werkgroep Manifest, een werkgroep…

Meer lezen

Excursies Dorpendag 2017

Door | Nieuws

14.00 uur Excursie Holwerd (aan Zee) Een aantal jaren terug was Holwerd het toonbeeld van krimp. De inwoners hebben dit aangegrepen om krimp en kramp om te zetten in kansen. Een van de projecten is het ludieke idee ‘Holwerd aan Zee’. Hierbij wordt een deel van de dijk doorgestoken zodat…

Meer lezen

Dorpendag 2017 met kennis, passie en vertrouwen

Door | Nieuws

Hoe betrek je bewoners bij hun dorp en hoe ga je om met de veranderende rol van overheden als gemeente en provincie? Die vragen stonden centraal op de Dorpendag 2017 op vrijdag 24 november. De dag, gehouden in het nieuwe MFC It Werflân in Rottevalle, bood inspiratie aan dorpsbelangen, dorpshuisbesturen…

Meer lezen

Vertellers gezocht voor openingsweekend LF2018

Door | Nieuws

Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018) en Tryater geven met het project 2018verhalen het starschot van het culturele jaar. Rûnom yn de provinsje! Van Schiermonnikoog tot Oudemirdum, van Zurich tot Appelscha. Op 26 januari 2018 gooit heel Fryslân de deuren open. In musea, op bijzondere locaties, in cafés, kerken, dorpshuizen en misschien wel…

Meer lezen

Janneke de Boer: Ik bín Littenseradiel

Door | Nieuws

Ik fiel my Littenseradiel, ik ademje Littenseradiel, ik bin Littenseradiel. Mar Littenseradiel giet ynkoarten de skiednisboeken yn, bedarret yn ‘e ferjitnis. Ik en mei my in hiele bulte oare ynwenners fan dizze gemeente, sille oer it algemien in poerbêst gefoel hâlde by dizze pearel fan Fryslân. Fansels, yn 2013 wisten…

Meer lezen

Lutz Jacobi

Door | Interview

Op de bres voor nieuwe democratie Geef mensen weer het vertrouwen en laat niet de boekhouder of jurist de baas zijn bij de gemeente en andere overheden. Met die boodschap wil Lutz Jacobi voor een ommekeer zorgen in de besluitvorming over burgerinitiatieven. Ze is 24 november één van de sprekers…

Meer lezen

Dorpendag 2017

Door | Nieuws

De Doarpswurk Dorpendag, op vrijdag 24 november 2017, gaat over het samenwerken tussen bewoners, provinciale en gemeentelijke overheden, over duurzaamheid, democratie en dialoog, over zonneparken en zorg. Voor vrijwilligers van dorpsbelangen, dorpshuizen en andere initiatieven wordt het echt een feest van herkenning en inspiratie. Deze keer zijn we in het…

Meer lezen

Presentatie Voedselvisie voor Súdwest-Fryslân

Door | Nieuws

Ons voedsel. Het is helemaal hot! Lokaal. Duurzaam. Gezond. Weer weten waar het vandaan komt. Dat er niet mee geknoeid is. Dat we met een andere vorm van landbouw de vogels, bijen en egels weer terugkrijgen in ons landschap. En een toekomstgericht alternatief creëren voor onze boeren. De afgelopen anderhalf…

Meer lezen