Het laatste nieuws

Onze regiobijeenkomst NO in een notendop

Door | Nieuws

Tientallen mensen kwamen dinsdagavond 17 april naar onze regiobijeenkomst Noordoost-Fryslân in het MFC Het Spectrum van Burdaard. In verscheidene workshops konden mensen zich laten inspireren door thema’s als wonen, duurzaamheid, dorpsontwikkeling en dorpsvisie. Deelnemers konden zich inschrijven voor de 5 onderstaande workshops waarin aan de orde kwam: Hoe komt het…

Meer lezen

Helden fan hjir

Door | Nieuws

Een nieuw project van Friesland Pop is ‘Helden Fan Hjir’. Een soortgelijk project heeft de afgelopen paar jaar met veel succes gedraaid in Vlaanderen en Brussel onder de naam Lokale Helden en Friesland Pop is met initiator Poppunt België overeengekomen om het project in 2018 als pilot exclusief in Nederland…

Meer lezen

AVG: Nieuwe privacywet per mei 2018

Door | Nieuws

De laatste jaren is de privacy ofwel gegevensbescherming regelmatig in het nieuws. Er zijn diverse voorbeelden van hoe het daarbij mis kan gaan: emailadressen die op straat liggen of persoonsgegevens die jarenlang op internet blijven zweven. Om de gegevens van burgers beter te beschermen is een nieuwe wet aangenomen. Per…

Meer lezen

Welke Friezin verdient een standbeeld?

Door | LF2018 Mienskip

Heel veel vrouwen dragen hun steentje bij aan de mienskip. Vaak onzichtbaar en anoniem. Het LF2018-project ‘Froulju fan Fryslân’ is een ode aan alle vrouwen die de mienskip dragen. Het project is een initiatief van programmamaker Marleen Godlieb en beeldhouwer Natasja Bennink en wordt in samenwerking met Omrop Fryslân uitgevoerd….

Meer lezen

Nieuwe website IMF: Projecten in beeld

Door | Nieuws

Inspiratie opdoen voor een leefbaarheidsproject in jouw dorp, stad of regio? Bekijk dan de nieuwe Projectenkaart van het IepenMienskipsFûns. Hieronder een van de projecten die subsidie heeft ontvangen uit het IMF:          Bijzondere ontmoetingsplek in stationsgebouw Feanwâlden In het stationsgebouw van Feanwâlden begint Stichting De Opstap een…

Meer lezen

Sjak Papma uit Ferwert zoekt de verbinding

Door | Nieuws

Het woord ‘verbinding’ komt wel heel vaak in het gesprek terug, realiseert hij zich. Het is dan ook de grote drijfveer van Sjak Papma uit Ferwert. ‘Elkaar groeten op straat is al een vorm van verbinding. Het verhoogt de leefbaarheid van een dorp.’ Sjak Papma (62) was in de afgelopen…

Meer lezen

Heeft u zich al aangemeld voor 17 april?

Door | Nieuws

Doarpswurk organiseert dinsdag 17 april de regiobijeenkomst voor NO Fryslân. Waarom deze bijeenkomst? Doarpswurk ondersteunt en adviseert dorpshuizen, dorpsbelangen en burgerinitiatieven. We willen graag geworteld zijn in de regio’s van Fryslân. Verder merken we dat bestuurders van dorpshuizen en dorpsbelangen graag ideeën willen uitwisselen. Vandaar voor jullie deze inspiratieavond in Burdaard!  Bent…

Meer lezen

Janneke de Boer: Serious Doarpsbudzjet

Door | Blog

Bingo! Us doarp is de winner! Nee.., net fan de Postcode Loterij, mar fan it testen fan de Serious Game fan Rijksuniversiteit Groningen en Partoer. De earste jimme wolbekend, de twadde in ûndersyksburo mei each foar de leefberens yn Fryslân. Wûn hawwe wy de jûn trouwens net, hear. Elts doarp…

Meer lezen

LF2018 zet Burgwerd in het donker

Door | LF2018 Mienskip

Leeuwarden-Fryslân 2018 zet menig dorp in de schijnwerpers. In Burgwerd gaan de lichten juist uit. De productie ‘Sjen yn it tsjuster’ wordt volledig in het donker opgevoerd en vrijwel  het hele dorp werkt eraan mee. Theun Ram is voorzitter van de Stichting Uitvoering Literaire Locatie Projecten, oftewel Stullp. De stichting…

Meer lezen

Inspiratiebijeenkomst Zorgzame Dorpen 22 maart 2018

Door | Nieuws

Seniorenwoningen, een lokale huisartsenpraktijk of een buurtrooster om boodschappen te halen voor de buurvrouw die net uit het ziekenhuis is. De zorg verandert en daar geven dorpen antwoord op met uiteenlopende zorginitiatieven. Op die manier kunnen ouderen en kwetsbare bewoners langer in hun eigen dorp, in hun vertrouwde omgeving blijven…

Meer lezen

Aan de slag met Democratisch Zakboekje

Door | Nieuws

Begin maart ontvingen alle besturen van dorpsbelangen en plaatselijke belangen in Fryslân het Democratisch Zakboekje uitgegeven door Democratic Challenge van Doarpswurk op de mat. Hieronder de tekst van de bijbehorende brief en bijlage waarmee duidelijk wordt wat voor ons aanleiding en doel is om dit boekje te versturen. Doarpswurk levert…

Meer lezen

Janneke de Boer: De muzyk giet troch de buorren

Door | Blog

It Korps yn Fryslân is goed foar 198 ferienings en mar leafst 7316 muzikanten, wêrfan 1838 leden jonger dan sechttjin jier. (Foar it gemak brûk ik hjir de sammelnamme It Korps foar al ús Fryske fanfares, harmonyen, brassbands, blaaskapellen en ferjit de color guards en de show-, percussion- en malletbands…

Meer lezen

Under de Toer leunt op de mienskip

Door | LF2018 Mienskip

Fryslân staat vol met kerken en elke kerk heeft een eigen verhaal. Dat is de insteek van Under de Toer, een verzameling van 32 manifestaties in en rond kerken in de hele provincie en onderdeel van het hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân 2018. Woensdag 21 februari gaat de derde voorstelling in première:…

Meer lezen

NLdoet: Doe jij mee 9 en 10 maart?

Door | Nieuws

Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart 2018, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Meedoen? Kijk welke klus er bij…

Meer lezen

Bestuurlijke vernieuwing begint in Nijeholtpade

Door | Interview

Nijeholtpade presenteerde begin dit jaar haar omgevingsvisie. Anders dan in een reguliere dorpsvisie, is een prominente plek ingeruimd voor het vervolgtraject: inwoners, ambtenaren en politiek leggen afspraken en verantwoordelijkheid vast in een bewonersakkoord. Niet de regels zijn leidend, maar de kansen en mogelijkheden. Willem van de Water is bestuurslid van…

Meer lezen