Nieuws uit Friesland

Earnewâld komt tot leven op het water

Door | LF2018 Mienskip

Het skûtsje hoort bij de Friese cultuurhistorie en waar kun je dat in 2018 beter laten zien dan in het skûtsjedorp bij uitstek: Earnewâld. Age Veldboom en Cathrienus Herrema bedachten het ‘muzikaal skûtsjeteater’ Myn Skip dat op en rond het water wordt opgevoerd. ‘Myn Skip vertelt honderd jaar skûtsjegeschiedenis in…

Meer lezen

Janneke de Boer: Grutsk & Grien

Door | Blog

It is moai waar, lekker waarm en dochs komme de spinnen al wer foar it ljocht. In aldewivesimmer, om sa mar te sizzen. Mei de earste wike skoalle, de wyklikse fuotbaltraining ensafuorthinne achter de rêch fine ús bern it wol goed en lizze dizze hiele snein leafst op ‘e bank….

Meer lezen

Reactie Doarpswurk op Beleidsbrief Leefberens

Door | Nieuws

  Provinciale Staten nemen op 26 september a.s. een besluit over de Beleidsbrief Leefberens (lees voor meer informatie de stukken van Steatemerk 5 september). Bestuur en team van Doarpswurk hebben een reactie op deze brief geschreven (zie hieronder). Heeft u vragen of opmerkingen over de reactie, neemt u dan contact…

Meer lezen

IMF: openstelling derde tender 17 september

Door | Nieuws

De provincie Fryslân stelt in 2018 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een…

Meer lezen

LSA: Pitchen voor impact in je wijk

Door | Nieuws

Zijn jullie als  bewonersinitiatief  klaar om door te groeien? Of al een tijdje aan het pionieren en is het nu noodzakelijk om de plannen eens stevig op papier te zetten? Wij kunnen je een stap verder helpen. Op 13 december 2018 krijgen een aantal bewonersinitiatieven de kans hun plan te…

Meer lezen

Verhoging van lage BTW tarief

Door | Nieuws

Lage BTW van 6% wordt verhoogd en vrijstelling sportbeoefening verruimd. In de media is al geregeld aandacht geweest voor de verhoging van het lage BTW tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019. Een wijziging waar iedereen mee te maken krijgt.  Bij de dagelijkse boodschappen, maar nog belangrijker, voor dorpshuizen…

Meer lezen

Burendag 2018

Door | Nieuws

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2018 vieren we Burendag op 22 september. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Sinds…

Meer lezen

Inschrijven Kern met Pit 2019

Door | Nieuws

Ga ook aan de slag met jullie droom voor de buurt! Schrijf je in voor Kern met Pit. Deelname is gratis. Het aanleggen van een speeltuin, het restaureren van een molen, een museum opzetten over de plaatselijke historie, een educatieve route in een natuurgebied of het organiseren van een groot…

Meer lezen

Aanvullende vrijwilligersverzekering gemeente

Door | Nieuws

In de nieuwsbrief (juli) van de gemeente Súdwest-Fryslân stond onderstaand artikel over de vrijwilligersverzekering, zoals die in deze gemeente geldt. Er zijn ook in andere gemeenten voorbeelden van deze verzekering, die misschien niet altijd bekend zijn bij de belanghebbenden. Daarom dit voorbeeld (met toestemming overgenomen); voor uw situatie kunt u…

Meer lezen

Janneke de Boer: Wa hat it antwurd?

Door | Blog

Trije bestjoersleden dy’t ferhûzje, foar mannich bestjoer in ramp. Foar Driezum-Wâlterswâld miskien de ûndergong fan doarpshûs De Nije Warf. Marten Faber, foarsitter en al mear as 10 jier in sit yn it doarpshûsbestjoer, op Omrop Fryslân: ,,Wy freegje minsken wol om te partisipearjen, mar dan wurdt it gauris muoilik. Minsken…

Meer lezen

Jonkerslân trots op De Lytse Jonker

Door | Interview

Begin juni werd dorpshuis De Lytse Jonker in Jonkerslân officieel geopend. Een staaltje zelfwerkzaamheid en saamhorigheid met een prachtige ontmoetingsplek als resultaat. Aan de lange tafel in de huiskamerzaal van dorpshuis De Lytse Jonker blikken ze terug: Lieneke de Jong van Plaatselijk Belang, Ruurd Haakma, coördinator van de verbouw en…

Meer lezen

Keunstwurk: Op ontdekkingsreis dinsdag 17 juli

Door | Nieuws

Ben jij aanjager van of heb je meegedaan aan een mienskipsproject of ben je geïnteresseerd in hoe dat nou werkt zo’n mienskipsproject? Dan is deze expeditie interessant voor jou! Keunstwurk en Tandem for Culture nodigen je uit om deel te nemen aan de Zomer Expeditie op dinsdagmiddag 17 juli. Ga…

Meer lezen

Janneke de Boer: Twa auto’s foar de doar

Door | Blog

“Mear dan in kwart fan de Nederlânske húshâldens hat gjin motorisearre ferfiersmiddel ta harren beskikking.” Ik hearde it nijs op ‘e radio, dat fierder gie mei: ,,Húshâldens op Flylân hawwe mei 68,7% prosint, it minst faak in motorisearre ferfiersmiddel, yn de eardere gemeente Littenseradiel binne de measten te finen, mei…

Meer lezen

Nieuwe toeristenkaart voor Friesland en Noord-Nederland

Door | Nieuws

Sinds kort is er een nieuwe toeristenkaart voor Friesland beschikbaar. Deze toeristenkaart combineert toeristische en cultuurhistorische informatie vanuit een aantal bestaande platforms op één gebruiksvriendelijke en overzichtelijke digitale kaart. Hierdoor bevat deze nieuwe toeristenkaart direct bij de lancering al een indrukwekkende schat aan informatie. Bekijk de digitale toeristenkaart De kaart wordt…

Meer lezen

Vrijwilligers gezocht voor 8ste dag

Door | Nieuws

Wil je op 8 juli meewerken aan 8ste dag als vrijwilliger? Wat fijn! We kunnen je hulp erg goed gebruiken. Hieronder enkele onderdelen van het project, waar je aan mee kunt doen. Handige Harry’s en knutselaars Bouwen. Daar houden we wel van, bij 8ste dag. En dat is maar goed ook,…

Meer lezen