Nieuws voor Friesland

Janneke de Boer: Goedemiddag!

29 oktober 2019

‘Goedemiddag,’ sei ik suver achteleas werom tsjin de freonlike begroeting. Doe’t ik omseach, seach ik dat it boargemaster Buma wie. Wat koarter fan formaat dan at ik tocht hie, mar sa freonlik at mar koe. Wylst hy it gebou ferliet en ús petear fierder gie oer stêden en doarpen, doarmen myn tinzen ôf: It wie noch net sa lang…

Meer lezen

Volkskrant: Een buurthuis biedt de kwetsbare mens een basis

26 oktober 2019

Kwetsbare mensen hebben niet per se professionals nodig. Contact in en uit de buurt helpt al veel, betoogt Gert Dijkstra van Buurtwerkkamer Coöperatie. Onlangs liet Bauke Koekkoek in een interview in de Volkskrant (Ten eerste, 8 oktober) weten dat meer en betere zorg ­alleen niet genoeg is voor kwetsbare mensen. Want, zo geeft Koekkoek aan, ‘daarmee hebben die mensen…

Meer lezen

Bijeenkomst dorpen en wijken gemeente Heerenveen

17 oktober 2019

Op dinsdagavond 17 september jl. organiseerde gemeente Heerenveen een bijeenkomst voor wijken en dorpen. Een van de workshops werd georganiseerd door Doarpswurk i.s.m de Arkbak. Lees hieronder een kort verslag van de avond: Geslaagde bijeenkomst wijkraden en dorpsbelangen! Ruim 100 betrokken vertegenwoordigers van plaatselijk belangen en wijkplatforms kwamen op de avond van 17 september naar MFA de Barte in De…

Meer lezen

Jan Hendrik Jansen blikt terug

15 oktober 2019

Jan Hendrik Jansen werd ruim vijf jaar geleden directeur van Doarpswurk. Op 1 oktober droeg hij zijn functie over aan Theo Andreae. Een terugblik van een verbinder pur sang. Wat was de rode draad van je tijd bij Doarpswurk? Heel belangrijk is voor mij de veranderende visie van de overheden (Provincie en gemeenten) op de verzorgingsstaat geweest. En dan…

Meer lezen

Halen en brengen van advies op regiobijeenkomst

7 oktober 2019

Hoe kunnen we jullie helpen, wat heb je daarvoor nodig en welke obstakels ervaar je nu? Die vragen stonden centraal op de regiobijeenkomst Zuidoost-Friesland op woensdag 2 oktober in Beetsterzwaag. De bijeenkomst was georganiseerd door Doarpswurk en Streekwurk. Beide organisaties zetten zich in voor de leefbaarheid van het Friese platteland en werken steeds meer samen. Maar ze hebben elk…

Meer lezen

Theo Andreae, nieuwe directeur Doarpswurk

30 september 2019

Per 1 oktober 2019 is Theo Andreae de nieuwe directeur van Doarpswurk. Hij neemt deze functie over van Jan Hendrik Jansen, die met pensioen gaat. Theo Andreae (52) is woonachtig in Joure en sinds december vorig jaar werkzaam als adviseur en projectleider bij Doarpswurk. Hij volgde de studie Master of Financial Planning en had diverse functies in de verzekeringssector.…

Meer lezen

5 Delende Dorpen gezocht voor begeleiding bij initiatief

30 september 2019

Uit onze enquête van eind 2018 bleek dat veel dorpen behoefte hebben aan voorbeelden van succesvolle deelinitiatieven en hulp bij het opzetten van een initiatief. Komende winter bieden wij de mogelijkheid om met 5 dorpen kansen in kaart te brengen en een initiatief uit te werken.  Wil jouw dorp een van deze vijf plekken? Meld je dan zsm aan!…

Meer lezen

Heel Fryslân kookt!

26 september 2019

Doet jullie dorp/dorpshuis ook mee? Samen eten is samen genieten. Het zorgt voor onderling contact en verbinding. En daar gaat het in de World Food Week ook over. Ben jij een kookliefhebber, organiseer je maaltijden voor je wijk, dorp of moestuin? Wil je bewuster koken of doe je dat al? Doe dan mee aan Heel Fryslân kookt en kook in…

Meer lezen

Donkerbroek maakt plan voor nieuw dorpscentrum

16 september 2019

Heel Donkerbroek in een nieuw dorpscentrum en de kinderen veilig naar school. Dat is de insteek van het plan voor het DoarpsSintrum en een verkeersregulatieplan dat inwoners van Donkerbroek in juni aanboden aan de  gemeenteraad van Ooststellingwerf. Het is nu aan de gemeente om het burgerinitiatief mee op te pakken. Dorpsbelang Donkerbroek liep al langer met het idee rond…

Meer lezen

Doeke Fokkema, nieuwe voorzitter Doarpswurk

10 september 2019

Doeke Fokkema uit Garyp is de nieuwe voorzitter van Doarpswurk. Hij heeft deze functie overgenomen van Roelof Bos, wiens termijn was afgelopen. Doeke Anne Fokkema (64) is opgegroeid in Wirdum. Na eerst werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, werd hij directeur van Gezinszorg Tytsjerksteradiel, later opgegaan in Thuiszorg De Friese Wouden. Van 2002 tot 2018 was hij wethouder…

Meer lezen

Diverse subsidieregelingen via Streekwurk opengesteld

8 september 2019

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen vanaf 16 september 2019 subsidie aanvragen bij Streekwurk. Streekwurk coördineert diverse subsidieregelingen die initiatieven vanuit de mienskip steunen. In deze subsidieronde is bijna 3,5 miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân. Fan ûnder op Een belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zelf…

Meer lezen

Kern met Pit 2020

2 september 2019

Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor het dorp of de buurt binnen een jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het je directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. Benieuwd naar eerdere voorbeelden? Neem hier een kijkje. Kern met Pit is een…

Meer lezen

Friesland moet een gezonde blue zone worden

29 augustus 2019

Sport Fryslân, Staatsbosbeheer, IVN, Doarpswurk, de Friese Milieu Federatie, De Ridders van het Blauwe Hart, Kennislab BIOR Noord, Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland en Freonen fan Fossylfrij Fryslân zetten zich gezamenlijk in voor een gezond en vitaal Fryslân. Daarom doen wij een oproep aan Provinciale Staten om gezondheidsbevordering door een actieve en gezonde leefstijl op te nemen in de nieuwe Provinciale omgevingsvisie. De uitwerking…

Meer lezen

Op 15 november is er een nieuwe verhalenavond!

22 augustus 2019

Vrijdagavond 15 november is het Verhalenavond! Het vervolg op de geweldige 2018verhalen waarmee LF2018 begon. Op Verhalenavond ontmoet heel Friesland elkaar om te luisteren naar verhalen. Verhalen in huiskamers, musea, cafés, overheidsgebouwen, bij verenigingen en bedrijven. Ook jij hebt een verhaal Iedereen heeft wel een verhaal. Op Verhalenavond is er voor elk verhaal een luisterend oor. Je hoeft echt…

Meer lezen

Salderingsregeling voor zonnepanelen verlengd tot 2023

15 augustus 2019

Salderingsregeling voor zonnepanelen verlengd tot 2023, daarna stapsgewijze afbouw tot 2031 Minister Wiebes meldt dat de salderingsregeling voor zonnepanelen in zijn huidige vorm verlengd wordt tot 2023. Vanaf dat jaar wordt het salderen tot 2031 stapsgewijs afgebouwd. Dat is goed nieuws voor buurt- en dorpshuizen die de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, of op het punt staan om…

Meer lezen