Duurzame dorpen

Warm Heeg: warmte uit het Heegermeer

Heeg werkt sinds 2019 aan een collectieve warmtevoorziening voor het hele dorp. De warmte komt uit het oppervlakte water van het Hegermeer.

 

Project in het kort

  • Techniek: Warmtenet op basis van aquathermie
  • Financiering: Proeftuin Aardgasvrije Wijken (i.s.m. gemeente Súdwest-Fryslân)
  • Eigenaarschap: van en voor Heeg
  • Uitvoering: professionals uit Heeg
  • Kennisdeling en ondersteuning: Energiewerkplaats Fryslân

Sybrand Frietema

Specialist duurzaamheid

Voor en met iedereen

Heeg pakt dit project op met het hele dorp. Zo zorgen ze dat aansluiting op het warmtenet straks voor alle inwoners van Heeg bereikbaar en betaalbaar is.
Doel is het realiseren van een collectieve warmtevoorziening voor het hele dorp:

  • Waarvan alle bewoners en ondernemers gebruik kunnen maken voor verwarming van hun woning of bedrijfsgebouw;
  • Die gebaseerd is op de duurzame bronnen oppervlaktewater en zon;
  • En die in bezit en beheer is van het dorp.


Van het aardgas af

Heeg was de één van de eerste dorpen die met hulp van Doarpswurk tot een integrale dorpsvisie kwam. De afgelopen jaren werd gewerkt aan het thema ’Heeg energieneutraal in 2025’ uit deze dorpsvisie. Dat betekent allereerst zoveel mogelijk energie besparen, onder andere door goede woningisolatie. Maar het betekent ook onafhankelijk worden van het aardgas. Na veel onderzoeken werd duidelijk dat aquathermie (Frysk: wetterwaarmte) in combinatie met een warmtenet een kansrijk warmte-alternatief is. Het project Warm Heeg is door het Rijk geselecteerd als proeftuin binnen het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). In nauwe samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân wordt nu hard gewerkt aan een voorstel voor alle bewoners en gebouweigenaren.

Energiewerkplaats erbij betrokken vanaf begin

Vanaf het begin is de Energiewerkplaats Fryslân betrokken bij het project. Zowel met ondersteuning op het gebied van financiering, wet- & regelgeving en governance, als hulp bij het ontsluiten van een landelijk netwerk van initiatieven, dat op soortgelijke wijze als burgerinitiatief collectieve warmtevoorzieningen in de eigen omgeving willen organiseren.

De afgelopen tijd is de Energiewerkplaats, onder andere door het organiseren van een kenniskring voor een negental Friese warmte-initiatieven, bezig de ‘herbruikbare aanpak’ van Warm Heeg voor een bredere groep dorpen te ontsluiten. De kennis en ervaring die Warm Heeg de afgelopen jaren heeft opgedaan is zo beschikbaar voor initiatieven en gemeenten, die vaart willen maken met het aardgasvrij maken van de dorpen van Fryslân.


Bron tekst en afbeelding (aangepast): website Warm Heeg

kunt u onze steun gebruiken

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Ervaar de grote kracht van klein