Dorpsbelangen

GIRA: Green Initiatives in Rural Areas

Doarpswurk partner in GIRA-project 

Doarpswurk participeert in het Europese GIRA-project. Door de Nederlandse organisatie ‘Learn for Life’ is Fryslân geselecteerd vanwege het hoogst aantal duurzame initiatieven in de dorpen en de efficiënte aanpak in de ondersteuning daarvan. Belangrijke doelstelling van het GIRA-project is om uitwisseling en stimulering van duurzame initiatieven op het platteland te bewerkstellingen.

Project in het kort

  • Kennis uitwisseling initiatieven op het platteland
  • Stimuleren ontwikkelen duurzame projecten op het platteland
  • Europese samenwerking tussen groene initiatieven

Theo Andreae

Directeur

Doarpswurk is blij hierin te participeren omdat kennisdeling een van de kernwaarden is van de werkwijze van onze Stichting. Opgedane kennis en ervaringen delen met anderen om zodoende een vliegwieleffect te kunnen bewerkstelligen. Erg mooi dat dit nu ook in internationaal verband vorm en inhoud begint te krijgen. Onze Europese collega’s kijken met veel belangstelling naar de initiatieven die hier met de mienskip worden ontplooid.

Er participeren 6 regio’s uit 6 verschillende landen, te weten Duitsland, Griekenland, Frankrijk, Polen, Zweden en Nederland.

 

Activiteiten

Frankrijk (12-15 juni 2023)

 

GIRA reis naar Bad Marienberg

We waren van 23 t/m 26 februari 2023 aanwezig in Bad Marienberg (Duitsland) met de start in het Europahaus. U kunt het verslag van deze reis lezen bij onze nieuwsberichten.

 

Uitwisseling in Fryslân

Van 12 t/m 15 september 2022 zijn wij gastheer zijn van het internationale gezelschap. U kunt het verslag van deze reis lezen bij onze nieuwsberichten.

 

Polen

In mei 2022 vond de uitwisseling plaats in Polen, voornamelijk in Warschau, uiteraard met uitstapjes naar het platteland. Deze keer hebben zowel Doeke Fokkema als onze directeur Theo Andreae deel genomen.
Maison de l’Europe des Yvelines heeft diverse video’s opgenomen en gedeeld via hun Facebookpagina.
Hieronder een link naar een filmpje met onze Zweedse collega met diverse beelden van die dag.

🎥 Facebookpost met filmpje van Maison de l’Europe

 

Griekenland

In het najaar van 2021 is Griekenland bezocht (Rhodos) door onze voorzitter Doeke Fokkema wat – naast toerisme – stevige duurzame ambities heeft. Verschillende projecten zijn bezocht en besproken en diverse workshops gegeven. Inspirerend en leerzaam. Precies wat het project beoogd: leren van en met elkaar om daarmee duurzaamheid in plattelandsregio’s te versnellen.

Lees het artikel van Hendrik Tamsma 29 november 2021

 

kunt u onze steun gebruiken

Neem contact op. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opzetten en doorontwikkelen van uw project.

Ervaar de grote kracht van klein